Category Archives: Treffit Haapavesi

  Pimppi kostuu korkokenkä fetissi

  Tyttöystävän kanssa leikimme usein sukkahousuleikkejä. Hän on suhtautunut hyvin intohimooni. Sukkahousut ja korkokengät saa kaluni räjähtämään.

  Sukkahousujen verhoama pillu näyttää hyvältä ja pillunmehuista kostunut haaraosa on namia imeskellä. Sukkikset revitään perseestä rikki ja sitten pannaan kunnolla. Joskus revin sukkahousuista puntin irti ja vedän sen pimuni päähän. Sitten hierotaan persettä sukkisnaamaan ja heitetään spermat sukkahousunaamalle. Onko muita pareja joilla samat harrastukset? Sex machine eli panokone Mitä ajatuksia panokoneet herättävät teissä? Haluaisin alistaa miestä perseelläni Haluaisin istua miehen naamalla ja alistaa, kiihottaa niin kauheesti jo ajatuski.

  Kiva katsella Mikähän siinä on, että muiden alastomuutta tai peräti naimista on niin kiva katsella? Vastaa alkuperäiseen viestiin Sukkahousuleikit Sukkahousut on jees.

  Käytä muuta kuin rekisteröityä käyttäjätunnustasi. Viesti rikkoo tai kehottaa rikkomaan Suomen lakia, tai sisältää loukkaavaa sisältöä. Viesti sisältää lapsilta kiellettyä materiaalia. Ei koske tutkimuskutsuja sekä osto- ja myynti-ilmoituksia. Viesti on mainos tai massapostitus. Viesti ei liity aiheeseen, tai ei ole suomea tai ruotsia. Lisätietoja merkkiä jäljellä. Koko heimo on kokoontunut yhteen suremaan menetystä: Lattialle levitetään peitteitä, joiden päälle vainajan veljet nostavat ruumiin.

  Vainaja on ensin pesty, sitten hierottu maissijauhoilla ja tämän jälkeen hänen päällensä on puettu valkoiset puuvillahousut. Muu vaatetus onkin naisen vaatetusta; hänellä on omien huiviensa sekä Hopi- intiaanien huivin ohella päällään kuusi kaunista huivia — kaikki valmistettu ulkomailla, saatu ystäviltä Washingtonissa.

  Hiukset on kammattu huolella. Hänellä on kolme hopeista kaulakorua kaulassaan, turkoosit korvarenkaat korvissa ja useita rannerenkaita. Tunnin kuluttua peitteet suljetaan, ja tämän jälkeen suuren surun vallassa vainajan veljet kantavat hänet hautaan. Mitään ei saa jäädä jäljelle. Tämän, ja muun antropologisen ja historiallisen tiedon perusteella voimme ymmärtää, miten voimakkaasti kulttuuri ja sosiaalinen konteksti vaikuttavat sukupuolen kokemiseen, ilmaisuun ja määrittelyyn. Sukupuoli rakentuu ja sitä rakennetaan kulttuurisesti.

  Se, minkälaisia miehiä ja naisia me olemme, riippuu paljolti siitä sosiokulttuurisesta kontekstista, mihin me olemme sosiaalistuneet. Naisellisen naisen voidaan nähdä kävelevän vain korkokengillä piukka hame päällä, tarpeen vaatiessa avuttoman näköisenä bimbona, tai naiseus voi täydellistyä vain neitsyydessä.

  Se normitus, joka osoittaa miten sukupuoli ilmenee ja miten sitä ilmentää, on osa laajempaa kulttuurisidonnaista sukupuolijärjestelmää. Sukupuolijärjestelmä on monitasoinen käsite, joka vaikuttaa samanaikaisesti yhteiskunnan rakenteellisissa jaoissa, symbolisissa merkityksissä, sosiaalisissa verkostoissa ja vuorovaikutuksessa sekä yksilöiden omassa identiteetissä. Ihmiset tuottavat ja ylläpitävät sukupuolijärjestelmää itsessään, toisissaan sekä sosiaalisissa ja kulttuurisissa rakenteissa.

  Sukupuolijärjestelmä on tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottu eikä se ole muuttumaton. Sukupuolijärjestelmän perustana on käsitys siitä, mitä sukupuolia on olemassa. Vasta tämän päälle rakentuvat suhteet eri sukupuolien välillä. Oikea ja väärä — myös suhteessa sukupuolen kokemiseen ja ilmaisuun — on kulttuurinen tuotos.

  Tähän luokitteluun sopivat piirtyvät mielessämme tavalla, jossa positiivinen yksilöllisyys unohtuu, ja poikkeavuus nähdään negatiivisena vaillinaisuutena. Tapamme ja tarpeemme kategorisoida sukupuoli dikotomisesti kahteen luokkaan sokeuttaa meidät olemassa olevalta sukupuolten kirjolta ja jopa sukupuolen ilmaisun moninaisilta mahdollisuuksilta.

  Katsaus muihin kulttuureihin, muihin tapoihin kategorisoida mutta myöskin luoda stereotypioita voi auttaa meitä näkemään omankin kulttuurimme sukupuolia eri näkökulmista. Kun ymmärrämme, että sukupuolet kin rakentuvat kulttuurisesti, ymmärrämme myös, että niiden variaatio kulttuurien välillä ja myös näennäisesti yhtenäisten kulttuurialueiden sisällä voi olla valtava. Ja ehkäpä ymmärrämme, että tämä on rikkaus, josta me kaikki voimme ammentaa.

  Se, että länsimaisen näkemyksen mukaan sukupuolia on kaksi ja että ne ovat toisensa poissulkevia, on siis vain yksi mahdollinen vaihtoehto monien muiden joukossa. Sukupuoli voi myös olla melko vieras käsite, se voi olla hyvinkin marginaalinen määre tai sukupuolia voi olla olemassa yksi, kaksi, kolme, neljä ja vielä enemmän — ihmiskunnan historiassa ja eri kulttuureissa voidaan löytää esimerkkejä näistä kaikista sukupuolijärjestelmistä Egypti, alkumyytti 6.

  On jopa väitetty, että menneinä aikoina on ollut kulttuureita, joista on löytynyt yhdeksän sukupuolen luokittelukategoriaa Pohjois-Amerikka, Navajo-intiaanit 7. Binaarisen ja dikotomisen sukupuolijärjestelmän rinnalla elää monta järjestelmää, jossa sukupuoli on moninainen tai sen ilmaisuun on monen monta hyväksyttävää mahdollisuutta. Ja on syytä muistaa, että vaikkakin jokin sukupuolijärjestelmä olisi ollut ja on binaarinen, tämä ei merkitse sitä, että kaikki ihmiset olisivat tähän järjestelmään helposti ja halukkaasti sulautuneet; järjestelmät eivät ole täysin deterministisiä.

  Silloin kun kyse on ollut nimenomaan sukupuolijärjestelmistä, on antropologien ollut suhteellisen helppoa huomata ja tutkia länsimaisen kaksinapaisen sukupuolijaon ylittäviä ihmisryhmiä. Ehkäpä tunnetuimpia tapauksia ovat Pohjois-Amerikan intiaanien berdachet Pohjois-Amerikka, terminologia 8 , joiden olemassaolo on todistettu jopa yli sadassa eri heimossa, koko Pohjois- Amerikan alueella Pohjois-Amerikka, berdache 9.

  Natiiviin kieleen kuuluvat termit, joilla näitä ihmisiä kutsutaan, vaihtelevat intiaaniheimojen mukaan: Paiute-heimossa käytetään sanaa dubuds ja Zuñi- intinaanit käyttävät berdachen sijaan nimeä ihamana. Puebloilla on käytössä mujerado, Cocopa-heimolla e L ha, mohaveilla on alyha, Yuma-heimolla elxa ja Kalifornian intiaanit käyttävät termiä i-wa-musp.

  Kaikki nämä termit viittaavat mieskehoisiin henkilöihin, jotka elävät elämäänsä tässä kolmannessa sukupuolessa. Naiskehoisia henkilöitä, jotka kuuluvat kolmanteen — tai usein sanottuna neljänteen — sukupuoleen, kutsutaan eri nimillä Pohjois-Amerikka, ns. Näitä on huomattavasti vähemmän kuin edellä mainittuja mieskehoisten kolmatta sukupuolta kuvaavia substantiiveja. Kolmannen sukupuolen käsitettä on usein — kyseenalaisestikin — käytetty kuvaamaan kaikkia ihmisiä, jotka eivät kaksinapaiseen sukupuolijärjestelmään sovi.

  Intian hijroihin Intia, hijrat11 ja Polynesian sukupuolen moninaisuuteen tätä käsitettä sovelletaan, vaikka tätä käytäntöä on kyseenalaistettu mm. Muutamat tutkijat näkevät kolmannen sukupuolen käsitteessä vain uuden rajoittavan kategorian, joka ei ilmennä millään tavalla olemassa olevaa sukupuolen moninaisuutta. Kolmannen tai useamman sukupuolen käsite onkin hyödyllisin silloin kun sen avulla murretaan kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän oletus eikä niinkään käytettynä faktisena analyyttisena työkaluna.

  Kolmas sukupuoli voidaan nähdä joustavana sukupuolen moninaisuuden tilana eikä järjestysluvun määrittämänä jyrkkänä luokittelukategoriana. On tärkeää huomioida, että näissä moninaisten sukupuolten järjestelmissä on kyse nimenomaan institutionalisoiduista, kulttuuriin kiinteästi kuuluvista sukupuolista, joissa kaksinapaisesta järjestelmästä poikkeavia yksilöitä ei patologisoida tai medikalisoida.

  Näillä yksilöillä on oma paikkansa yhteiskunnassa Thaimaa, kathoyet 12 , ja usein — mutta ei suinkaan aina — he ovat olleet varsin arvostettuja henkilöitä omissa yhteisöissään.

  Zambian Ilo-heimossa naisina eläviä mieskehoisia henkilöitä kutsuttiin nimellä mwaami, mikä tarkoittaa profeettaa, Indonesiassa Sulawesissa bissut ovat pappeja, jotka siunaavat muita ihmisiä Indonesia, bissu 13 , shamaanit eri puolilla maailmaa ovat usein olleet sukupuoleltaan monimuotoisia, jne. Valitettavasti monet niistä liittyvät historiaan; nykyisessä länsimaalaistuneessa maailmassa sukupuolen moninaisuuden arvostus ei ole itsestäänselvyys Intia, aruvani Mikä sitten määrittää sukupuolen?

  Vastauksia eri kulttuureissa on monia, mutta mikään niistä ei ole universaali eikä monikaan seikka riitä yksin määrittämään sukupuolta, vaan sukupuoli rakentuu kulttuurisesti useamman elementin varaan. Onkin siis tarkoituksenmukaista lähteä liikkeelle siitä, mikä eri kulttuureissa ja eri aikakausina on ollut vahvin sukupuolta määrittävä asia, ja miten tämä on mahdollisesti kietoutunut muihin sukupuolta määrittäviin ilmiöihin.

  Mitkä seikat tukevat toisiaan ja onko vallitsevan käsityksen kanssa mahdollisesti ristiriitaisia näkemyksiä? Ehkäpä lähimpänä omaa kulttuuriamme on ajatus siitä, että ihmisen biologiset ominaisuudet määrittävät sukupuolen. Sukupuolen voi määrittää mm. Esimerkiksi lapsen syntyessä, jos vauvalla on penis ja kivespussit määritetään se pojaksi, ja jos ulkoisina sukueliminä ovat vagina ja klitoris, on vauva biologisen määritelmän mukaan tyttö.

  Sukupuoli voidaan yrittää määritellä myös ns. Biologinen sukupuolen määrittely perustuu siis siihen, että miehillä ja naisilla oletetaan olevan erilainen keho. Mies ja nainen nähdään länsimaisessa sukupuolijärjestelmässä vastakkaisina ja toisensa poissulkevina.

  Myös erilaiseen ruumiinrakenteeseen vedoten miehillä ja naisilla oletetaan olevan erilaisia ominaisuuksia: Biologian annetaan ohjata sosiaalista ulottuvuutta monella tavalla: Kärjistäen voidaan sanoa, että biologinen sukupuolen määrittely on liian yksinkertaista ollakseen totta aina ja kaikkialla. On kulttuureita, joissa sukupuolella on hyvin vähän tekemistä biologian tai anatomian kanssa. Esimerkiksi Dagara-heimossa Burkina Fasossa ajatellaan, että sukupuoli on pelkää energiaa.

  Biologinen mies voi omata naisen energiaa, jolloin hän on enemmänkin nainen kuin mies ja päinvastoin. Myös länsimaisessa kulttuurissa tunnemme poikkeuksia tähän sääntöön: Intersukupuolisuus havaitaan usein heti lapsen syntymän jälkeen, mutta joskus tämä tila tulee ilmi vasta murrosiän tienoilla.

  Usein tämä merkitsee hormonihoidon ohella epäselvän sukupuolen omaavan lapsen leikkaamista tytöksi, koska tytön sukuelimet on helpompi rakentaa kirurgisesti kuin poikien penis.

  Tämä ei kuitenkaan aina ole eettisesti paras ratkaisu, koska ei voida tietää minkä sukupuolen lapsi aikuisena kokee omakseen. Historiallisesta näkökulmasta tytöksi leikkaaminen ei ole ollut vakituinen ratkaisu Rooman valtakunta, luku Eri kulttuurit ovat suhtautuneet biologiselta sukupuoleltaan epäselviin henkilöihin varsin erilailla. On kulttuureita, joissa intersukupuolisuuden tilaa on pidetty erittäin arvostettuna ja päinvastoin.

  Ja päinvastoin; mitä enemmän intersukupuolisia arvostetaan, sitä enemmän sukupuolijärjestelmä on biologian määritysvallasta irrallaan. Tällöin myös muut kuin materiaalisen tason ulottuvuudet sukupuolen määrittelyssä — mm. Navajo- intiaanit arvostivat ihmisiä, joilla oli sekä naisten että miesten biologisia ominaisuuksia, koska näiden ihmisten katsottiin omaavan myös molempien sukupuolien henkisiä ominaisuuksia.

  Oli siis lahja voida elää tässä maailmassa molempien sukupuolten ominaisuuksien kanssa. Intersukupuolisilla oli harvinainen mahdollisuus ymmärtää maailmaa kahdesta, naiseuden ja miehisyyden, näkökulmasta, jolloin ymmärrys oli kattavampi kuin vain yhden sukupuolen omaavilla ihmisillä. Kenian Pokot- heimosta sen sijaa löytyy esimerkki täysin vastakkaisesta suhtautumisesta intersukupuolisiin ihmisiin Kenia, sererr Myös sukupuolijärjestelmissä, joissa on useampi kuin kaksi sukupuolta, on biologialla useimmiten jonkinlainen rooli sukupuolen määrittelyssä.

  Biologialla ei kuitenkaan ole ylivaltaa. Intian hijrojen kohdalla biologia, tässä tapauksessa anatomia, määrittää osaltaan heidän asemaansa sukupuolijärjestelmässä: Tämä anatominen seikka on tosin ihmisen tuottama, kastraation kautta saavutettu tulos, eikä synnynnäinen biologinen ominaisuus. Nyky-Intiassa on kastraation vaade tosin jäämässä taka-alalle, koska kastraatio on perinteisesti ollut rituaalivoimien lähde, ja hijrat yhä enenevissä määrin hankkivat elantonsa muilla tavoin Intia, kastraatio Malesian transnaisia, joille ei ole tehty sukupuolen korjausleikkausta, kutsutaan nimellä she-male.

  Tämä termi, jossa naiseus ja miehisyys yhdistyvät, ilmentää käsitystä siitä, että sukuelimet määrittävät ainakin osaltaan sukupuolen: Sukupuolen määrittelyssä on myös käytetty apuna hedelmällisyyden ominaisuutta. Intiassa hijran tulee olla kyvytön jatkamaan sukua. Siellä uskotaan, että miehestä voi tulla impotentti, jos hän on passiivisessa roolissa anaaliseksissä miehen kanssa. Tällöin hän ei määrittele itseään homoseksuaaliksi, vaan hijraksi Intia, hedelmättömyys Suomen translaki pitää hedelmättömyyttä yhtenä sukupuolen juridisesta vahvistamisen ehtona.

  Sukupuolen voi siis korjata ja vahvistaa, kunhan ei saata maailmaan jälkeläisiä — ei saa sekoittaa biologian lakeja! Varsinkin menneinä aikoina seksuaalisuuden mikä sekin on kulttuurista ja sosiaalista käyttäytymistä nähtiin määrittävän yksipuolisesti yksilön sukupuolen: Tämä näkemys alkoi muuttua länsimaisessa lääketieteessä vasta viime vuosisadan alussa ja ihmisten ajatusmaailmassakin vasta toisen maailmansodan jälkeen.

  Länsimaisessa ajattelussa seksuaalisuus ja sukupuoli ovat tosin vieläkin yhteen kietoutuneita, sillä seksuaalinen suuntautuminen määritellään yhä sukupuolten vastakkaisuudella: Ja vaikka näin ei aina enää ajateltaisikaan, käytetään seksuaalisen suuntautumisen määrittelyssä apuna aina toiminnan, fantasian tai halun kohteen sukupuolta; naisena olen lesbo, jos rakastan naista tai miehenä määrittelen itseni homoksi, jos haluni kohde on toinen mies.

  Tämäkin määrittelytapa on kulttuurinen tuotos. Nykyisin ei länsimaisessa yhteiskunnassa seksuaalisen suuntautumisen anneta yksin määrittää ihmisen sukupuolta; homomiestä pidetään miehenä eikä monelle lesbo ole yhtään sen vähempää nainen kuin heteronainenkaan.

  Muissa kulttuureissa ei aina ole näin. Esimerkki siitä, miten seksuaalisuus määrittää sukupuolen, löytyy xaniittikulttuurista, Omanista Oman, xaniitit 21 sekä osittain myös Intiasta: Polynesiaan kuuluvilla Marquesan-saarilla seksuaalisen aloitteen tekevillä naisilla oli oma sukupuoliroolinsa Marquesan-saaret, vehine mako Eräiden tutkijoiden mukaan Brasilian travestien sukupuoli määrittyy heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella Brasilia, travesti Henkilön oletettu seksuaalinen suuntautuminen on usein ollut perustana eri sukupuoliroolin esittämiseen eri ammateissa: Javalla Jaava, ludruk Filippiinit ovat esimerkki nykykulttuurista, missä eroa sukupuoli- identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen välillä ei tehdä, vaan sukupuolen oletetaan kertovan ihmisen suuntautumisesta ja päinvastoin: Myöhäiskeskiajan Englanti antaa myös esimerkin siitä, kuinka seksuaalisen suuntautumisen perusteella voidaan yrittää määrittää ihmisen sukupuoli, mutta tämä voi osoittautua hankalaksi, jos kyseessä on — nykytermein — biseksuaali henkilö ja sukupuolista pitää valita vain yksi Englanti, luku Ei mikään helppo tehtävä, mutta ratkaisun avulla päästään kurkistamaan sukupuolijärjestelmän rajapintojen marginaaleihin.

  Onkin osuvasti todettu, että esim. Navajo- intiaaneilla biologisen sukupuolen määrittelyn mukaisesti homoseksuaaliset homosexual suhteet olivat täysin hyväksyttyjä ja yleisiä, mutta koska sukupuoli määriteltiin ns.

  Tästä johtuen homogender suhteita pidettiin sopimattomina, ja suhde kahden kolmanteen sukupuoleen kuuluvan henkilön välillä oli sopimaton. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kun on kyse institutionalisoidusta sukupuolen moninaisuudesta, on näissä kulttuureissa yksilön sukupuoli määritelty ennen seksuaalisen suuntautumisen määrittymistä.

  Esimerkiksi Tongan fakaleiti määritellään kuuluvaksi tähän sukupuoleen jo usein lapsena, jolloin hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan ei vielä ole selkeää tietoa. Koska useat kolmannen tai useamman sukupuolen edustajat omaksuvat sukupuolensa varhaisessa iässä, on oletettavaa, että seksuaalisuus on enemmänkin seuraamus tästä kuin sen syy.

  Myös berdatseja koskevat etnografiset tutkimukset tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että berdatsien sukupuoli- identiteetti ei määrity seksuaalisen suuntautumisen mukaan, vaan ennen tätä tai riippumatta tästä. Balkanilla määriteltiin miehinä elävät naiskehoiset henkilöt oman kulttuurisesti tyypillisen  seksuaalisuutensa toteuttamisen negaation kautta; heistä käytetään yleisesti englanninkielistä termiä sworn virgins, valan tehneet neitsyet.

  Naiskehoisesta henkilöstä voi tulla sosiaalinen mies, kunhan hän kieltäytyy loppuelämäkseen penetraation sisältävästä seksisuhteesta miehen kanssa Ex — Jugoslavia, sworn virgins Tässäkin voidaan kysyä, eikö kieltäytyminen heteroseksistä ja mahdollisesti myös homoudesta voisi olla enemmänkin seurausta miehen roolin omaksumisesta kuin syy tähän, sillä sworn virgin- identiteetti oli melko vahvasti sosiaalisesti sanktioitu.

  Koska myös seksuaalinen suuntautuminen on sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettu, ei kahden kulttuurisen ilmiön sukupuoli ja suuntautuminen vuorovaikutus ole helposti ymmärrettävissä, jos ja kun lähtökohtana on länsimainen ajattelutapa Pohjois-Amerikka, shoshonit Kielellisesti on myös haastavaa ymmärtää terminologiaa, jossa seksuaalinen suuntautuminen, seksuaalisuus, seksi ja sukupuoli eivät olekaan eroteltavissa yhtä selvästi kuin joissain länsimaisissa kulttuureissa.

  Tiettyjen kulttuurien sosiaalisissa rooleissa sukupuoli ja seksuaalisuus ovat kietoutuneita niin yhteen, että niitä ei voi aina analyyttisesti erottaa toisistaan. Ja tässä ei ole ollut avuksi monien tutkijoiden etnosentrinen, omasta kulttuuristaan kumpuava, näkökulma ja tutkimusote.

  Butler väittää, että sukupuoleen ei synnytä, vaan sukupuoli tulee näkyväksi tekemisen kautta. Sukupuolta ylläpidetään sosiaalisissa käytännöissä ja toiminnassa; arkisesta puuhastelusta, pukeutumisesta, puhumisen tavoista, harrastuksista ja ammatillisesta suuntautumisesta. Sukupuoli ei ole pysyvä, staattinen olotila, vaan se syntyy tekemisestä.

  Sukupuolten olemassaolo on rituaalisen käyttäytymisen tulosta. Thaimaassa ajatellaan, vanhojen buddhististen kirjoitusten pohjalta, että miehisyys ei synny niinkään tietyn anatomian omaamisesta, vaan siitä mitä tällä anatomialla tehdään.

  Sukupuoliroolit opitaan sosialisaatioprosessin myötä, esimerkiksi länsimaissa tytöt oppivat hoivaamaan nukkeja ja pojat leikkimään autoilla. Aikuistumisen myötä lapsuuden leikeistä tulee totta esimerkiksi segregoituneiden työmarkkinoiden muodossa: Sosiaalisen työnjaon on mainittu useasti määrittävän ulkoa päin sukupuolen Pohjois-Amerikan intiaanien keskuudessa: Keskiverto indonesialainen määrittelee banciksi mieskehoisen henkilön, miehen, joka on töissä kauneussalongissa tai naisekehoisen taksikuskin Indonesia, banci Siinä missä vaatetus tai käytöstavatkin, on sukupuolisesti eriytynyt ja eriytetty työnjako yksi sukupuolijärjestelmän osa, se on käytäntö, joka tuottaa ja ylläpitää sukupuolijakoa.

  Kuuluminen johonkin sukupuoleen voidaan siis myös osoittaa omalla roolillaan yhteiskunnallisessa työnjaossa, esimerkiksi berdache- ihmisillä heidän roolinsa osoittaa kuulumisen kolmanteen tai neljänteen sukupuoleen.

  Naisten töihin osallistumisen lisäksi berdatseilla oli paljon myös vain heille kuuluvia tehtäviä mm. Myös shamaanin tai parantajan rooli kuului monessa intiaanikulttuurissa ainoastaan berdatsille mutta jokainen berdatsi ei välttämättä ollut parantaja. Tiettyjen kulttuuriin kuuluvien toimintojen ja työtehtävien suorittaminen on myös se elementti, mikä erottaa hijrat omaksi ryhmäkseen.

  Kaukaisesta historiasta lähtien ovat sukupuolen moninaisuutta ilmentävät henkilöt olleet usein hallitsijoiden palveluksessa tai heillä on ollut tärkeä asema uskonnollisen järjestelmän piirissä Mesopotamia, mytologia Tästä arvellaan eunukki- instituution saaneen alkunsa. Koska eunukeita on ollut hyvinkin erilaisissa kulttuureissa ja eri aikakausina, on selvää, että eunukkien sosiaalinen rooli on vaihdellut paljon. Rooman valtakunta, eunukit 32, Saudi-Arabia, hautaeunukit 33, Turkki, eunukit 34, Kiina, eunukit Toisaalta sosiaalisen roolin jatkuvuus on myös vahva; eunukit ovat usein olleet sotavankeja, orjia, haareminvartijoita ja palvelijoita.

  Jatkuvuutta ilmentävä elementti on myös ollut ristiriitainen suhtautuminen eunukkeihin. Useimmissa kulttuureissa miesten kastroiminen on ollut kiellettyä, mutta silti sitä on käytännössä toteutettu tai sosiaalisen tarpeen tyydyttävät eunukit on tavalla tai toisella hankittu ulkomailta.

  Eunukeilla on ollut myös sosiaalista kysyntää korvaamaan naisia tilanteissa, joihin naisten osallistuminen on ollut kiellettyä tai epäsopivaa. Tästä tarpeesta on saanut alkunsa kastraattilaulajien historia Italia, kastraattilaulajat Samankaltaisesta ilmiöstä on kyse englantilaisen teatterin käytännöissä: Myös länsimaisen kulttuurin ulkopuolella on tavattavissa sukupuolijärjestelmiä, joissa sukupuolen määrittämisessä työtehtävillä on erityinen merkitys.

  Japanissa kabuki-teatterilla Japani, kabuki 38 on pitkät, vuosisatoja vanhat perinteet, jotka elävät osittain vielä nyky-Japanissakin. Kabuki- teatterissa on pitkälti kyse sukupuolen ilmaisusta: Näin ainakin uskottiin, ja näin mahdollistettiin mieskehoisille henkilöille arvostettu elämä naisena. Myös toisaalla Aasiassa, Kiinassa, liittyi eri sukupuolen roolin omaksuminen kiinteästi teatteri- ilmaisun perinteeseen.

  Koska teatteriryhmät koostuivat melko usein vain yhden sukupuolen edustajista, joutuivat näyttelijät näyttelemään omasta sukupuolestaan eroavaa sukupuolta. Usein näyttelijät opetettiin vain yhteen rooliin, esim.

  Myös nyky-Kiinan ehkä tunnetuin transsukupuolinen henkilö on tanssija ja teatteritaiteen tekijä Kiina, Jin Xing On myös melko tavanomaista, että ihminen voi omaksua vastuulleen ns. Näin tapahtuu myös kulttuureissa, missä on dikotominen sukupuolijärjestelmä. Sukupuolen korvaaminen toisella missä niitä on kaksi mahdollistaa sen, että yhteisön sosiaalinen järjestys ei järky.

  Esimerkiksi Keski-Italian mezzadria-perheissä, missä perhe eikä yksilö oli vastuussa maanviljelystä myös juridisesti, ei ollut tavatonta, että naisen puuttuessa perheestä joku miehistä otti pysyvästi tehtäväkseen naisten työt Keski-Italia, mezzadria Sosiaalinen sukupuoli voidaan määrittää myös käytöksen ja käyttäytymisen tyylien perusteella. Käytös, tavat ja eleet ovat kaikissa kulttuureissa, myös kaksinapaisissa sukupuolijärjestelmissä, komponentteja, joilla tiettyä sukupuoliroolia tai -identiteettiä rakennetaan ja vahvistetaan.

  Tarkoituksenmukainen, sukupuolitettu käytös on sukupuoleen sosiaalistumisen keino ja lopputulos. Ehkäpä kaikkein vaikuttavin esimerkki siitä, kuinka sukupuoli on sosiaalisesti määritelty ja määriteltävissä kumpuaa Afrikan historiasta.

  Hänellä oli oma haareminsa, joka koostui nuorista miehistä, jotka elivät pukeutuneina naisiksi ja olivat kuninkaan vaimoja. Näin siis koko yhteisö eli sukupuoliroolissa, joka oli jokaisen anatomista sukupuolta vastaamaton Angola, Ngolas Psyykkisellä sukupuolen kokemisella viitataan sukupuoli- identiteettiin, joka on yksilön oma käsitys ja kokemus sukupuoleen kuulumisesta.

  Jokaisella meistä on enemmän tai vähemmän jäsentynyt käsitys omasta sukupuolestamme. Psyykkisellä sukupuolen määrittelyllä viitataan siihen, että ihmisen omat kokemukset sukupuolestaan katsotaan oikeiksi ja oikeutetuiksi. Ihmisellä on tällöin oikeus määritellä itse oma sukupuolensa ja muu yhteisö ja ympäröivä yhteiskunta hyväksyvät tämän määrittelyn. Sukupuolen määrittely ei tule ulkoa päin vaan ihmisen sisältä.

  Psyykkisessä sukupuolen määrittelyssä kyse siitä, että muuta antavat toistensa kokemuksille suuren painoarvon: Vaikka monikaan kulttuuri ei anna ihmisille mahdollisuutta määritellä itse omaa sukupuoltaan, on maailman historia täynnä esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset ovat ottaneet tämän oikeuden omiin käsiinsä.

  Kun sosiaalisesti, kulttuurisesti ja institutionaalisesti hyväksytyt sukupuolten mallit ovat yksilölle ahtaita, ei näitä vastaan juurikaan aina taistella politiikan tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentillä vaan yksilötasolla, jokapäiväisessä elämässä.

  Sukupuoleltaan moninainen henkilö tekee elämässään valintoja, jotka kyseisessä sosiokulttuurisessa ympäristössä ovat mahdollisia — mutta oletettavasti epätavallisia. Yksi tapa irrottautua omasta biologisesta sukupuolestaan on pukeutua eri sukupuolen vaatteisiin, ja omaksua jokin tämän sosiaalisista rooleista Yhdysvallat, Tipton Ehkäpä totuutta värikkäämmätkin tarinat kertovat rohkeista biologisista naisista, jotka ovat taistelleet maissa ja merillä, tunnetun maailman äärillä rohkeasti miehiksi esittäytyneinä Englanti, luku Usein argumentoidaan, että miehinä eläneitä naiskehoisia henkilöitä on ollut huomattavasti naisina eläneitä mieskehoisia henkilöitä enemmän, koska miehillä on usein sosiaalisesti korkeampi asema yhteiskunnassa.

  Miehen roolissa on päästy tekemään asioita, jotka olisivat muutoin olleet kiellettyjä, ja tästä on saatu myös arvostusta, jota naisille ei olisi suotu Etelä-Amerikka, Erauso Naista ei paaviksi päästetä — ellei sitten miehen roolissa Rooma, paavi Joanna Miesten taasen katsotaan joutuneen naurunalaiseksi naisen roolissa.

  Kuka järkevä ihminen haluaisi asettua alempiensa asemaan, kysyttiin. Sosiaalisen aseman tavoittelu on kuitenkin liian yksipuolinen ja rationaalinen selitys kuvaamaan niinkin monisärmäistä ilmiötä kuin muun kuin omaksi oletetun sukupuoliroolin elämistä. Syyt sukupuoliroolin vaihtamiseen lienevät usein paljon monimutkaisempia ja helppoja selityksiä kaihtavia.

  Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö antaa — ja usein evää — ne puitteet, joissa ihminen voi elää psyykkisen sukupuolensa mukaista elämää. Armeija on monesti suonut pakopaikan naiseudesta, mutta myös kirkko, selibaatti ja luostarielämä ovat olleet instituutioita, jotka ovat länsimaisessa keskiajan yhteiskunnassa mahdollistaneet omaksi koetun sukupuolen mukaisen elämän monelle henkilölle.

  Mieskehoisille henkilöille, jotka ovat halunneet elää elämänsä naisena, kirkko ei ole voinut tähän antaa mahdollisuutta, mutta on suonut mahdollisuuden välttää elämää miehenä mm. Pienempi paha — joillekin. Nunnaksi ryhtyneet naiset ovat myös pystyneet välttämään avioliiton joutumatta selittelemään valintojaan sen enempää. Ehkäpä yllättäenkin, keskiajalla kirkko soi sukupuoleltaan moninaisille ihmisille oman arvostetun paikkansa yhteiskunnassa — vaikkakin tämä oli vain pakopaikka sen sukupuolen sosiaalisesta roolista, mitä ei omaksi koettu: Selkeitä esimerkkejä siitä, kuinka ihminen itse, hänen kokemuksensa ja tuntemuksensa voivat ongelmitta määrittää hänen sukupuolensa löytyy monesta kulttuurista.

  Polynesia, Tahiti ja sen ympäristö on kuuluista mahuista, ns. Tämä on tahitilaisille luonnollinen asia; mahut ovat syntyneet sellaisiksi kuin ovat ja on tärkeää hyväksyä heidät oman sukupuolensa edustajina. Myös Etelä-Irakin mustergil-naisten voidaan katsoa kuuluvan ennen kaikkea psyykkisen sukupuolen määrittelyn piiriin, vaikkakin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat heidän omaan sukupuolen määrittelyynsä erittäin vahvasti Irak, mustergil Tämä rooli näyttää siis määrittyvän naisen psyykkisten ominaisuuksien, luonteen ja temperamentin perusteella.

  Psyykkinen sukupuolen määrittely niin kuin kaikki muutkin määrittelytavat on monessa ns. Psyykkinen sukupuolen määrittely kumpuaa ihmisen sisältä, mutta se ei synny tyhjiössä. Monessa kulttuurissa uskotaan, että ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja kutsumus sukupuoleen, eli sisäinen kokemus sukupuolesta, on saatu jumalilta tai muilta yliluonnollisilta voimilta.

  Esimerkiksi berdatsien alkuperään löydetään ja annetaan syitä — sosiaalisen työnjaon ohella, joka näyttäytyykin tällöin jo seurauksena — myös kolmanteen sukupuoleen syntymisestä. Kalifornian Yuma- intiaanit uskoivat, että berdatsi sai sukupuolensa unessa tai näyssä, jolloin sukupuoli kumpuaa sisältä Pohjois-Amerikka, Yuma Myanmarissa, entisessä Burmassa, uskotaan, että jumalatar nimeltään Manguedon ottaa jotkut pienet pojat valtaansa ja näin heistä tulee pyhiä, naiseksi pukeutuneita tai naisina eläviä henkilöitä Myanmar, acault 54 Nämä henkilöt, jotka eivät ole naisia eivätkä miehiä, muodostavat kolmannen sukupuolen.

  Intian hijrat saavat hekin sukupuoli- identiteettinsä jumalattarelta. Identifioituminen Maan Jumalattareen antaa hijroille heidän feminiinisen voimansa. Tämä psyykkinen sukupuolen määrittely on kytköksissä sukupuolen sosiaaliseen määrittelyyn; koska he ovat hijroja, osallistuvat he tiettyihin toimiin ja tehtäviin omassa yhteiskunnassaan. Vielä viimeinen esimerkki siitä, kuinka ihmisen nähdään syntyvän biologisesta sukupuolestaan eroavaan psyykkiseen sukupuoleen, löytyy meksikolaisesta Zapoteca-heimon parista.

  Muxet ovat henkilöitä, jotka syntyvät miehen kehoon, mutta eivät ole sen enempää miehiä kuin naisiakaan, vaan yksinkertaisesti muxeja, arvostettuja kolmannen sukupuolen jäseniä Meksiko, muxet Useimmissa näissä kulttuureissa, missä henkilön annetaan itse määrittää oma sukupuolensa, tapahtuu jo lapsuusiässä sukupuolen uudelleenmäärittelyä oman perheen tai suvun taholta.

  Kun läheiset huomaavat, että lapsen sukupuoli ei vastaa hänen oletettua sukupuoltaan, alkaa sosiaalistaminen uuteen sukupuoleen. Koska viimeinen sana kuuluu yksilölle itselleen, ei tämä määrittely ole sitova: Perhe ja lähiyhteisö tukevat psyykkisen sukupuolen määrittelyn omaavissa kulttuureissa yksilöllisiä valintoja; perhe on voinut erehtyä, yksilö itse ei.

  On myös kulttuureita, joissa sukupuolta ei ehkä ole määritelty lainkaan Nigeria, Joruba 58 tai sitä ei määritetä tietyn elämänvaiheen aikana Pohjois-Amerikka, lakotat 59, Tahiti Toisin kuin Lakota- kulttuurissa, jossa lapsen sukupuoli määritetään vasta lapsen alkaessa toimia tuntemansa sukupuolen roolin mukaisesti, länsimaissa lapsen ei myöhemmässä iässä anneta itse vaikuttaa sukupuolensa määritykseen.

  Voidaan myös nähdä, että joidenkin yksilöiden on ollut mahdollista ylittää oman kulttuurinsa sukupuolijako. Esimerkiksi yksi käsitys Siperian kulttuurien shamaaneista on se, että ovat astuneet sukupuolijärjestelmästä ulos, sukupuolijaon yläpuolelle, heidän ei tarvitse määritellä sukupuoltaan tai olla muiden määrittelyjen armoilla.

  Sukupuolijärjestelmä on tällöin vain maallinen rakenne, joka ei sido yliluonnollisen voiman omaavia shamaaneja. Mikäli tällainenkaan määrittely ei ole mahdollista, niin henkilölle itselleen tai hänen vanhemmilleen annetaan mahdollisuus valita sukupuoli — käytännössä valinnan tekee lääkäri.

  Länsimaisessa binaarisessa sukupuolijärjestelmässä ei juridisesti voi olla kuulumatta kumpaankaan sukupuoleen. Lakiuudistus, joka näin sallii ns. Sukupuolen määrittelytapoja on siis monia, ne toimivat eri kulttuureissa yksin tai yhdessä. Kun yksilön oma tapa määrittää sukupuolensa ei osu yksiin oman kulttuurin tavan kanssa, on yleistä, että tilanne patologisoidaan. Henkilölle annetaan yhteiskunnassa sairaan leima.

  Poikkeavuudetkin on normitettu; ne tavat, joilla sukupuolen moninaisuuden voi kokea, on kirjattu länsimaissa lääketieteellisin termein. Tekeekö mielesi vaihtaa ajoittain sukupuolirooliasi? Ahaa… siis selvä transvestiitti. Vai onko halusi kenties pysyvä, etkö haluaisi luopua niistä naisten vaatteista ja palata omaan miehisyyteesi? No, sittenhän on kyse transsukupuolisuudesta. Muita vaihtoehtoja ei lääketieteessä ja sen dogmeja noudattavassa diskurssissa ole tarjolla Tanska, Lili Elbe Tautiluokitukset ja sairaudet voidaan siis nekin nähdä sosiaalisina ja kulttuurisina konstruktioina, mikä yksinkertaistaen merkitsee että sairautta on se, mikä sairaudeksi määritellään.

  Sipilän , esittämä huomio siitä, että miesten omaksumat ja ilmentämät sukupuolijaon ylittävät roolit nähdään usein psyykkisinä ongelmina kun taas naisten vastaava käyttäytyminen voidaan ymmärtää myös poliittisena tekona ja yhteiskunnallisena kannanottona, on mielenkiintoinen ja sukupuolijärjestelmän kulttuurista konstruktiota vahvasti ilmentävä. Lääketieteen ohella myös kulttuuri normittaa poikkeavuutta. Iänikuinen tapa normittaa — ja sallia — sukupuolen ilmaisun poikkeavuus löytyy karnevaaleista ja muista ritualisoiduista tapahtumista.

  Jo antiikin Kreikan komos- ja orgia-juhlissa toteutettiin ristiinpukeutumista rituaalisena käytäntönä, jonka avulla sukupuoliset kategoriat kumottiin.

  Karnevaalit eivät salli ainoastaan sukupuoliroolien kumoamisen, vaan usein koko muukin sosiaalinen järjestys kääntyy päälaelleen: Sukupuoliroolien vaihtamiseen liittyy usein kiinteästi omaksutun sukupuolen oletetun seksuaalisuuden karrikoitu ilmentäminen Unkari, tikveró Sukupuoleltaan moninaiset ihmiset eivät kuitenkaan pysy muiden heille rajoittamalla alueella; uusia sukupuolen kategorioita ja määritelmiä syntyy koko ajan.

  Tästä käytetään joskus ilmaisua sukupuolitottelemattomuus. Sukupuolta kategorisoivat määreet saavat uusia nyansseja ja sisältöjä, joilla ei ole lääketieteen kanssa mitään tekemistä: Sukupuolen määrittely tuottaa joukon sukupuoleen kiinteästi kuuluvia ominaisuuksia, jotka sosiaalistuessamme tiettyyn sukupuolijärjestelmään alkavat näyttäytyä luonnollisilta.

  Määriteltiinpä sukupuoli biologisen, sosiaalisen tai psyykkisen käsityksen pohjalta — tai näitä yhdistelemällä — on se tavallisesti määritelty pysyväksi.

  Länsimaisissa kulttuureissa tyttönä syntynyt kuolee naisena ja pojaksi syntymässään määritelty henkilö kuolee miehenä. Kaikki muu on keinotekoista, epäaitoa ks. Esimerkiksi xaniitteilla sukupuoli voi vaihtua elinkaaren aikana miehestä xaniitiksi ja taasen takaisin mieheksi samoin kun mahun ei tarvitse olla mahu koko loppuelämäänsä, eikä pinapinaaineen pinapinaaine.

  Uusi omaksuttu sukupuoli ei kyseenalaista edellisen sukupuolen aitoutta tai totuudenmukaisuutta millään lailla. Myös monet mytologiset tarinat kertovat sukupuolen dynaamisuudesta; mytologisten hahmojen sukupuoli on muuttunut joko pysyvästi tai väliaikaisesti Kreikka, mytologia Rooman valtakunta, Nero Länsimaisessa kulttuurissa on sukupuolirajat ylittävän sukupuoli- ilmaisun dynaamisuus patologisoitu Yhdysvallat, luku Ihmisiä, jotka vaihtavat arkielämässään sukupuolirooliaan miehestä naiseksi ja takaisin mieheksi, ja päinvastoin; naisesta mieheksi ja jälleen naiseksi, kutsutaan transvestiiteiksi.

  Transvestiitit elävät suurimman osan elämäänsä sitoutuneina sukupuoleen, joka heille on syntymässä osoitettu, mutta he siirtyvät ajoittain eri sukupuolen roolin mm. Yhteen sukupuoleen ei sitouduta. Esimerkiksi miehen pukeutumisen, meikkaamisen ja eläytymisen naisen rooliin voidaan nähdä sukupuolisena rikkautena, joka mahdollistaa oman itsenä olemisen.

  Kahden erilaisen diskurssin yhdistäminen oli paradoksi: Transvestisuus sanaa käytetään myös usein kuvaamaan ilmiöitä, joissa henkilö omaksuu itselleen eri sukupuolen sosiaalisen roolin pysyvästi. Kristinuskon parista löytyy paljon ns.

  Eräs variaatio näissä pyhimystarinoissa käsittelee parrakkaita  nais pyhimyksiä Portugali, Wilgefortis Historian kirjoituksissa kyse on kuitenkin eri ilmiöstä. Oli terminologia mikä tahansa, tärkeää on huomioida, että nämä tarinat kertovat sukupuolen dynaamisuudesta: Karnevaalimaisissa rituaaleissa, missä sukupuoliroolien vaihto on ollut yleistä, ei kyse ole myöskään ollut samasta ilmiöstä kuin transvestisuudessa. Vuotuiset karnevaalit antavat toki mahdollisuuden roolin vaihtoon myös ihmisille, jotka kokevat tarvetta siihen useamminkin, mutta karnevaaleissa ristiinpukeutuminen on enemmänkin yhteisöllisesti kuin yksilöllisesti motivoitunutta toimintaa, jossa ironia on merkityksellisessä asemassa.

  Sukupuolen satunnaisella vaihdolla, tai tämän simulaatiolla, voi olla konkreettinenkin tavoite: Jokaisessa kulttuurissa sukupuoli rakentuu asteittain. Suomessakin voidaan huomata kuinka kielellisesti vauvasta tulee tyttö ja tytöstä nainen. Aikaisemmin sukupuolen asteittaisuus oli vielä artikuloidumpaan, nuoret naiset olivat neitoja, joista tuli rouvia, jotkut olivat ehkä emäntiä ja jotkut isoäitejä.

  Sukupuolta jäsensivät sosiaaliset roolit ja sosiaalinen status, voimakkaimmin siviilisääty ja ammatti. On yleistä, että sukupuolen asteittainen rakentuminen jäsennetään myös rituaalien avulla. Suomessa esimerkkejä näistä rituaaleista on ripille pääsy ja armeija. Uuden Guinea Sambia- kulttuurissa taasen oletetaan, että miehisyys ei ole biologinen fakta, täydellinen sellaisenaan, vaan miehisyys täytyy rakentaa sosiaalisesti erilaisilla riiteillä ja siirtymämenoilla, kun taas naisten kehitys on luonnon sanelemaa Uusi Guinea, Sambia Kristinuskon historiassa on nähtävissä erilainen ajatus sukupuolitetusta kehosta: Keskiaikaisissa legendoissa naisten pukeutuminen miesten vaatteisiin oli sangen yleistä, ja tätä pidettiin täysin hyväksyttävänä.

  Joillakin kataareilla — —luvulla olemassa ollut kerettiläislahko oli mm. Eräissä kulttuureissa nähdään vastakkaisen prosessin tapahtuvan: Melanesiassa vauvan täydellisestä androgyynistä kehosta tulee naiseuden ja miehisyyden myötä epätäydellinen.

  Sukupuolittunut ja sukupuolitettu ihminen on vajavainen, alemman kehitystason tuotos puhtaan androgyynisen ihmisen rinnalla Strathern Kreikka, androgynia Länsimaisessa kulttuurissa ihmisellä oletetaan olevan vain yksi sukupuoli: Vaikkakin jo ammoisista ajoista on esitetty esim.

  Platon , että jokaiseen ihmiseen kuuluu kaksi sukupuolta, ja vaikka modernimpi psykoanalyyttinen teoria Jung tämän kaltaista näkemystä tukee, kuten sanottu, nähdään monessa länsimaassa molempien tunnustettujen sukupuolien samanaikainen olemassa olon ihmisessä ja tämän ilmaiseminen psyykkisenä sairautena.

  On mielenkiintoista, että esim. Tanskassa transvestisuus on poistettu psyykkisten häiriöiden luokituksesta yli kaksikymmentä vuotta sitten Tanska, transvestisuus 71 ; Suomessa paljon myöhemmin. Sukupuoleen liitettävien häiriöiden luonne sosiaalisina ja kulttuurisina konstruktioina tulee näin vahvasti ilmi.

  Vaikkakin useimmissa kulttuureissa yksilöille annetaan vain yksi sukupuoli, löytyy tähänkin sääntöön poikkeuksia. Papua-Uusi Guinean Hua-heimon näkemyksen mukaan kaikilla ihmisillä on kaksi sukupuolta läpi elämänsä. Toinen määritellään biologisesti, genitaalien perusteella ja toinen sen perusteella, kuinka paljon henkilö on ollut kosketuksista naisten kehoneritteiden kanssa. Papua Uusi-Guinea, huat Nämä kaksi sukupuolta voivat olla meidän valtakulttuuristamme katsoen vastakkaisia, esim. Ensimmäinen niistä, biologinen ja anatominen sukupuoli, on pysyvä ja totaalinen, kun taas toinen on dynaaminen ja asteittainen.

  Näistä molemmista yhdessä muodostuu ihmisen sukupuoli. Samalla lailla voisi tulkita monien afrikkalaisten kansojen, esim. Nigerian ibgojen esikoloniaalisia käytäntöjä, joiden mukaan naisesta voi tulla mies, kunhan hänet näin luokiteltiin.

  Naisaviomiehillä biologinen ja sosiaalinen sukupuoli eivät olleet samoja. Näin naisista voi tulla myös esim. Molemmat sukupuolet olivat tällöin henkilössä läsnä, biologista syntymäsukupuolta ei kielletty, mutta ns.

  Hyvin samankaltaisesta ilmiöstä on kyse myös Sudanin Azande- heimon ja erään Etelä-Afrikan Zulu- heimon kohdalla, joissa avioliitto solmittiin pojan ja miehen välillä Sudan, azandet, Etelä-Afrikka, zulut Tämä ilmiö on intentionaalista sukupuolten ominaisuuksien sekoittamista eikä tahatonta, kaikista ihmisistä löytyvää, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden yhdistymistä ja ilmentämistä. Se voidaan nähdä osakulttuurin ilmentymänä tai trendikkäänä ilmiönä, joka kyseenalaistaa sukupuolijärjestelmämme binaarisuutta.

  Genderblendingingin kaltainen genderfucking ilmiö sukupuolella leikkiminen voidaan nähdä yhteydessä erilaisiin drag-viihteen muotoihin.

  Draginä pidetään esiintymistä, jossa mies drag queen tai nainen drag king pukeutuu toisen sukupuolen vaatteisiin, usein karrikoidusti, show- mielessä, joko ammatillisesti tai leikillisesti ja kokeilunhaluisesti. Suomessa drag on ollut pitkään näkyvä osa homokulttuuria, jolle on luonteenomaista tarkoituksellisesti yliampuva ristiinpukeutuminen. Drag-ilmiön takana sanotaan olevan naisellisina pidettyjen homomiesten itseparodia ja stereotypioiden pilkkaaminen. Jokinen mukaan, jonkinlaista esidragia on esiintynyt Suomessakin jo ennen kuin se tuli käytännöksi homoyhteisössä.

  Esimerkiksi Esa Pakarinen esitti neiti Impi Umpilampea, joka lauloi kimeällä äänellä, esiintyi siveänä, mutta laulun sanat olivat ronskeja ja kaksimielisiä, mikä viehätti yleisöä. Kansainvälisellä tasolla eräs kuuluisimmista drag-tähdistä on RuPaul, joka on tullut julkisuuteen sekä mies- että naisroolissaan Pohjois-Amerikka, Rupaul Usein uskotaan, että sukupuoliroolien muuttuminen tai muuttaminen on vaativa ja hidas prosessi, mutta näin ei aina ole.

  Varsinkin globalisaation tuottama länsimaiden kulttuurin kohtaaminen muiden kulttuurien kanssa on pistänyt alkuun muutoksia, jotka ravisuttavat näiden kulttuurien sukupuolijärjestelmien perustoja. Nykyantropologit ovat mielenkiinnolla tutkineet, miten eri järjestelmät ovat kohdanneet; mitkä asiat ovat pysyvät, mitkä muuttuneet. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut, ja niitä tapahtuu jatkuvasti.

  Niitä on dokumentoitu esimerkiksi Bangkokissa Bangkok, terminologia 76 , jossa muutos on harvinaisen näkyvää muuttuneen kielenkäytön ansiosta. Kulttuurit, joissa on ollut institutionalisoitu kolmannen tai useammankin sukupuolen järjestelmä, ovat usein joutuneet luopumaan tästä, kun vuorovaikutus länsimaiden edustajien kanssa on alkanut. Länsimaiset valloittajat tai lähetystyöntekijät eivät ole ymmärtäneet mistä sukupuolen moninaisuudessa on kyse — sukupuolesta — vaan ovat nähneet kaikki ilmiöt seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ilmaisuna, jotka pitää kitkeä pois länsimaalaisten moraalikäsitysten avulla.

  Hyvä esimerkki tästä on berdatsismi, joka on menettänyt paljon alkuperäisestä sukupuolen moninaisuuden arvostuksesta. Esimerkiksi eurooppalaisten lähetystyöntekijöiden käsitys seksuaalisuudesta loi intiaaneilla monia uusia tabuja. Monissa heimoissa, mutta onneksi ei kaikissa, berdatsismi- ilmiö sai surullisen lopun, ja ennen ihaillut ja kunnioitetut ihmiset saivat osakseen halveksuntaa, heidät eristettiin sosiaalisesti ja monet jopa karkotettiin kotoaan ja koko heimosta. Länsimaisen kolonialismin vaikutus sukupuolen moninaisuuden tukahduttamiseen voidaan nähdä myös käänteisesti.

  Vaikuttaa siltä, että niissä osissa Polynesiaa, joissa on onnistuttu säilyttämään omaa kulttuuria, koska kontakti länsimaisiin ei ole ollut intensiivinen, on sukupuolen moninaisuus eri muodoissaan vielä läsnä. Sen sijaan ne alueet, jotka ovat olleet tiiviissä kosketuksessa länsimaisen kulttuurin ja sukupuoli- ideologia n kanssa kuten Havaiji ja Uusi Seelanti , ovat omaksuneet tämän käsitykset Besnier, Havaiji, mahu Asiaan vaikuttanee monessa kulttuurissa myös sukupuolen moninaisuutta edustavien sosiaalisten työroolien ja —tehtävien hiljainen hiipuminen: Sen sijaan Polynesiassa, missä kolmannen sukupuolen edustajat ovat toimineet viihdyttäjinä, jatkuu tämä rooli vieläkin Samoa, turismi Kahden erilaisen sukupuolijärjestelmän, tässäkin tapauksessa intiaanikulttuurin ja länsimaalaisen yhteiskunnan kohtaaminen, voi saada mielenkiintoisia piirteitä jopa yhden ihmisen elämän kohdalla.

  Seuraavassa kertomuksessa henkilö matkaa kahden järjestelmän välissä ja muuttaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen identiteettiään vastaavasti maantieteellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön muuttuessa: Esimerkiksi, pidän itseäni, ja Navajo valtion perinteiset Navajo-ihmiset pitävät minua, nádleehina, etenkin silloin kun tanssin Night Way Chant: Pidän tätä tiettyä sukupuoli- identiteettiä ja statusta koko seremoniakauden ajan. Seremonian lopussa, kun palaan Seattleen, tämä identiteetti korvautuu urbaanilla homoidentiteetillä.

  Sopeutan itseni minua ympäröivään ympäristöön ja jatkan elämääni henkilönä as a person. Silloin tällöin kun olen toisissa ei-Navajo reservaateissa, identifioin itseni ja ennen kaikkea muut identifioivat minut kaksisieluisena henkilönä as a two-spirit person. Sukupuoleltaan moninaisten ihmisten kohtaaminen länsimaisen kulttuurin kanssa, esimerkiksi maahanmuuton myötä, ei sekään aina luo ihanteellisia tilanteita. Tästä esimerkkinä ovat eteläamerikkalaista, etenkin brasilialaista, alkuperää olevat transihmiset, joita Italiassa kutsutaan nimellä viados.

  Tämä pejoratiivinen sana merkitsee italiaksi väärinsuuntautunutta traviato , ja sillä tarkoitetaan transvestiitti homoseksuaalia, joka tekee seksityötä. Eteläamerikkalaista transihmisistä pidetään siis jo määritelmän mukaan prostituoituna Italia, viados Paljon edellä esille tulevasta tiedosta perustuu antropologiseen ja historialliseen tutkimukseen, jota sukupuolen moninaisuuden saralla tehdään yhä enemmän.

  Varsinkin viime vuosikymmenten aikana tutkijat ovat julkaisseet monia monografeja, joissa keskitytään yhteen ilmiöön, esimerkkinä berdatsismi ja hijrat. Antropologisessa sukupuolijärjestelmien tutkimuksessa on kuitenkin suuri puute: Sukupuolen moninaisuus kulttuureissa ja yhteiskunnissa, missä kahta enempää sukupuolta ei ole institutionalisoitu, on jäänyt täysin vaille huomiota.

  On kuitenkin selvää, että sukupuolen moninaisuutta esiintyy kaikkialla. Mitkä ovat sen ilmenemismuodot ja —tavat?

  Jos sitä ei ole institutionalisoitu pysyviksi sosiaalisiksi rooleiksi, onko — karnevaalijuhlien ohella — olemassa esim. Vain melko syvällinen kulttuurintuntemus voi antaa osviittaa edellä esitettyihin kysymyksiin. Sukupuolien näkeminen oman kulttuurin silmälasien läpi johtaa siihen, että leimaamme ilmiöt ja ihmiset oman kulttuurimme kategorioihin tai että emme yksinkertaisesti huomaa niitä Sardinia, tarantismo Transsukupuolisuuden ilmiön ja transsukupuolisten ihmisten esille tulo myös muissa kuin niissä kulttuureissa, joissa sukupuolen moninaisuus on ollut historiallisestikin institutionalisoitu, viittaa siihen, että sukupuolen moninaisuutta on ollut ympäri maailmaa, eri aikakausina — olivatpa tutkimusmatkailijat, historioitsijat tai antropologit osanneet kiinnittää siihen huomiota tai eivät.

  Sukupuolen moninaisuus on osa ihmisyyttä. Jos sukupuolen moninaisuuden huomioiminen siellä, missä se ei ilmiselvää, on vaikeaa, niin yhtä suuri haaste on tiedon välittäminen. Koska sukupuolijärjestelmät ovat kulttuurisesti tuotettuja, on sukupuoleltaan monimuotoisia ihmisiä kuvaava käsitteistö ja terminologia oletettavasti vahvasti kulttuurisidonnaista. Sukupuoli rakentuu myös kielenkäytössä. Haastavaa sukupuolten kuvaamisessa on asian ymmärrettäväksi saattaminen kielellisesti.

  Natiivin terminologian kääntäminen omalle kielelle ei ole helppoa; jos natiivia termiä käytetään, ei se kerro tutkitusta ilmiöstä ei-natiiville riittävästi, jos taas terminologia käännetään vieraan kielen mukaiseksi, menettää se omia kulttuurisia merkityksiään ja ilmiö pelkistyy tulkinnan tekevän kulttuurin mukaiseksi.

  Vääristyminen on tällöin lähes väistämätöntä. Ideaalisesti sukupuolijärjestelmiä ja sukupuolen rakentumista tulisi tarkastella osana muuta yhteiskuntaa, kulttuuria ja kosmologiaa, mutta tällainen tarkastelu ei juuri ole mahdollista kuin yhtä kulttuuria koskevassa antropologisessa etnografiassa.

  Esimerkiksi Pohjois-Amerikan intiaanien maailmankatsomuksen ymmärtäminen ja oivaltaminen helpottaa merkittävästi berdatsismi- ilmiön ymmärtämistä. Toisaalta tämänkin väitteen esittäminen on epätarkka yleistys, sillä intiaanien käsitykset ihmisluonnosta vaihtelevat suuresti — ei ole yhtä ja oikeaa intiaanien ajatusmaailmaa. Eräs yleistettävä ja ratkaiseva ero länsimaisen ja intiaanien kulttuurin välillä on ihmis luonnon muutosta arvostavan ja ei-dikotomisen, vastakkain asettelevan maailmankuvan välillä.

  Myös Polynesian sukupuolen moninaisuuden ymmärtämiseen vaikuttaa se, ymmärtääkö paikallisen ihmiskäsityksen. Polynesiassa ihminen voi muuttua, ei ole olemassa mitään aitoa ja alkuperäistä ihmistä, vaan muutos kuuluu osana ihmisyyteen. Ihminen voi muuttua, esimerkiksi sosiaalisen kontekstin ja vuorovaikutusprosessien myötä, ja ihmistä voi myös muuttaa. Tähän kuvaan ihmisyydestä istuu myös käsitys sukupuolesta. Ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta eri kulttuureissa on vasta alkutekijöissään.

  Tietoa on vähän ja se on pirstaleista. Koska sukupuolien kulttuurinen rakentuminen on jatkuva prosessi, ei tietomäärä tule tästä vähentymään eikä — toivoa saattaa — yhtenäistymään.

  Mitä enemmän meillä on erilaisia esimerkkejä sukupuolista ja sukupuolen ilmaisemisen tavoista, sitä enemmän meillä on mistä ammentaa. Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New York, Zone Book, Cultural context and gender practices, teoksessa Ramet, S. Anthropological and Historical Perspectives. London and New York, Routledge, Bullough, Vern, Bullough, Bonnie: Cross Dressing, Sex and Gender.

  Philadelphia, University of Pennsylvania Press, Latin American Male Homosexualities. Albuquerque, University of New Mexico Press, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud. Culture, History and Literature. Negotiating Transnational Sexual Economies: New York, Columbia University Press, Priests and gender in South Sulawesi, Indonesia.

  Research and discussion paper, University of Western Australia. University of Hong Kong. Woman becomes Man in the Balkans, teoksessa Herdt, G. New York, Zone Book, New York, Zone Book, Male Initiation in Papua New Guinea. Berkeley, University of California Press, Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tutkimuksia A: Sukupuolten kirjo, Helsinki, Yliopistopaino, The Persistence of Gender: Tampere, Tampere University Press, New York, Columbia University Press, Elämä transvestiittina — osa-aikatytön ulostuloprosessi.

  Valtiotieteen pro gradu —tutkielma. The Mind and Experienc e in the Society Islands. University of Chicago Press, Regular, Honest and Diligent Lives. Female Life Histories in a Tuscan Town.

  Kurkistuksia historiankirjoituksen ma rginaaliin ja rivinväleihin. The Marquesan Notion of the Person. Chicago, University of Press, London and New York, Rout ledge, Sacred genders in Siberia.

  Shamans, bear festivals, and androgyny, teoksessa Ramet, S. London and New York, Routledge, Multiple Ideologies and Statuses, teoksessa Sanday, P. Beyond the Second Sex. New Directions in the Anthropology of Gender. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, The Will Not to Know: Boy Wives and Female Husbands: Neither Man nor Woman. The Hijras of India. Female Husbands om Southern Bantu Societies. Fantasizing the Feminine in Indonesia. Albuquerque, University of New Mexico Press, Western Discourses and the Construction of Transgenderism in Samoa.

  Making incomplete, teoksessa Broch-Due, V. Gendered Symbols and Social Practices. Urbana and Chicago, University of Illinois Press, Thomas, Wesley, Jacobs, Sue -Ellen: New Yo rk, Zone Book, The love of the samurai.

  A thousand years of Japanese homosexuality. The Spirit and the Flesh. Sexual Diversity in American Indian Culture. Hänen sukupuolensa nähtiin voimavarana, ja maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden sekä roolien sekoittaminen oli arvostettu lahja ja kyky. Hän toimi välittäjän roolissa intiaanien ja valkoisten hallinnon kesken. Vuonna hänet kutsuttiin jopa tapaamaan presidentti Clevelandia. Vaikka sanomalehdissä huomioitiin hänen kokonsa ja maskuliiniset piirteet, ei kukaan epäillyt hänen naiseuttaan.

  Ehkäpä tätä enemmän housut kertovat Zuñi-intiaanien käsityksestä sukupuolesta yleensä. Heille sukupuoli ei ollut mitään valmista, syntymässä tuotettua. Sukupuolta rakennettiin läpi elämän ja sukupuoli oli tilannekohtaista. Lapsen syntymäajankohtana omaava sukupuoli ei sekään ollut mitään valmista, synnytyksen hetkeen asti oli mahdollista, että sukupuoli vaihtui kohdussa mm. Naiset olivat siis täydellisempi sukupuoli kuin miehet, jotka eivät kypsyneet ilman ulkopuolista apua.

  Kolmanteen sukupuoleen kypsyttiin vain yhden initiaation myötä. Tällöin jokainen ihamana voi osallistua tiettyihin miesten töihin ja tiettyihin naisten töihin, sekä tehdä töitä, jotka kuuluivat vain hänelle sekä sosiaalisella, taloudellisella että uskonnollisella alueella. Niinpä hänen kuoltuaan täytyi kantaa myös raakuuden, biologisen miehisyytensä symbolia, housuja. Naisen vaatteet housujen päällä taas symbolisoivat hänen sukupuolista kypsyyttään; hän oli biologinen mies, joka eli elämäänsä erityisessä sukupuolisessa roolissa, joka ei ollut sen enempää miehen kuin naisenkaan rooli.

  Se oli jotain enemmän. Tämä mahdollisti mieskehoisen henkilön tai intersukupuolisen henkilön elämän naisena ja vastaavasti — mutta todetusti pienemmässä mittakaavassa — naiskehoisen elämän miehenä. Koska äitiys oli heillä yhteydessä naiseuteen, kerrotaan antropologisissa tutkimuksissa äitiyden ja jopa synnytyksen simulaatiosta. Mohave-heimon kolmannen sukupuolen edustajia kutsuttiin nimellä alyha.

  Kyllä, ihan nautinnosta Varsinkin selkä, käsivarret ja penis. En ole kokeillut Yhdysvaltain armeijan lääkäri kertoo tavanneensa yhden eroottinen hieronta kuopio ilmaista pillua, ja ensimmäinen asia mihin hän kiinnitti huomiota, oli mujeradon valtavat rinnat. On myös melko tavanomaista, että ihminen voi omaksua vastuulleen ns. Hautaeunukkien perinne oli voimissaan myös Egyptissä, missä Mamelukkien valtakaudella hallitsevat sulttaanit nimittivät heitä elämänsä aikana palvelleet eunukit hautansa vartijoiksi. Muutamassa kaupungissa on pormestarina aruvani.

  : Pimppi kostuu korkokenkä fetissi

  Pimppi kostuu korkokenkä fetissi 79
  Chat sex porno escort kokkola Nuorten miesten täytyi leikkauttaa heidän otsahiuskiehkuransa, joka nimenomaan soi heille heidän kauneutensa ja naismaisuutensa. Hän lisääntyi jakautumalla, siis ilman seksuaalista kanssakäymistä, ja loi Shun ja Tefnutin. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut, ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Hän kertoo, että historiallisesti aruvanit ovat olleet arvostettuja, mutta enää näin ei ole. Välillä lanteilla, välillä hyväillen tissejä.
  THAI GIRL MASSAGE FUCK PILLUA HETI Seksi kontaktit eläin porno videot
  Hairy pussy are the best sex workers finland Muu vaatetus onkin naisen vaatetusta; hänellä on omien huiviensa sekä Hopi- intiaanien huivin ohella päällään kuusi kaunista huivia — kaikki valmistettu ulkomailla, saatu ystäviltä Washingtonissa. Ehkä sitten ymmärtävät muita toisin ajattelevia ihmisiä. Siirryin vielä hieman lähemmäksi ja kuulin ihanan kiimaisen lätinän hänen runkatessa itseään. Tämäkin määrittelytapa on kulttuurinen tuotos. Mitään ei saa jäädä jäljelle.
  Pimppi kostuu korkokenkä fetissi Tiedon lähteiden pimppi kostuu korkokenkä fetissi vuoksi tieto on pirstaleista, eikä tämän kokonaisuuden tarkoituksena ole antaa yhtenäiseen tietopohjaan tai tieteelliseen paradigmaan perustuvaa informaatiota, vaan tavoitteena on valottaa näkemystä sukupuolesta sellaisena kuin se eri lähteistä on saatavilla. Polynesia, Tahiti ja sen ympäristö on kuuluista mahuista, ns. No sellaista huohotusta tulee pidettyä annika escort seksin ostaminen kun saan orgasmin, niin sitten tulee väkisinkin pidettyä ääntä vähän enemmän: Runkkasin taas itseni melkein valmiiksi ja hellitin viime vedoilla. Sukupuolittunut ja sukupuolitettu ihminen on vajavainen, alemman kehitystason tuotos puhtaan androgyynisen ihmisen rinnalla Strathern Kreikka, androgynia Se, että hierotaan kädellä klitorista liian kovaa.

  Joten onko se miehen puolelta edes mitään "pervoa" jos imetys nostattaa jotain reaktioo kun kuitenkin tiedämme, että toiset miehet reagoivat herkemmin naisen hormooneihin. Ennemminkin saa miehen hämilleen nähdessään jotain luonnollista mutta silti reagoi johonkin muuhunkin. Ja toisaalta, tuore isä näihin ei reagoi koska tuoreen isän testosteronitasot laskee huimasti vauva-aikana.

  Ammu Moolok Tunnettu jäsen. Ammu Moolok , Eli jos joku mies kiihottuu niin kovasti imetyksestä, se on sen imettäjän ongelma? Miten se nyt noin päin on? Mun puolesta joku mies voi salaa kiihottua vaikka varpaanväleistäni, kunhan jättää komentelun sinne sänkykamariinsa Voi kokeilla tulla komentamaan minua vessaan ruokapöydästä, nauran makeasti ja jatkan ruokailua vauva tissillä.

  Onneksi pian saadaan lakimuutoksella vielä sekin suoja häirinnälle ja syrjinnälle, vaikka on aika koomista että sellainen tarvitaan Vasemman käen rukkanen Tunnettu jäsen.

  Vasemman käen rukkanen , Tuskin sellaista ihmistä on joka menee imettää äitiä kuvaamaan, tuntematon Tai sit on päässä pahasti vikaa. Tuota en kyllä ymmärrä sit ollenkaan, miks nuoret naiset tytöt tunkee hikisten miesten kans samaan saunaan, sehän on selviö, että ukot vahtaa. Kuvia mammoista imettämässä julkisella paikalla. Ehkä sitten ymmärtävät muita toisin ajattelevia ihmisiä. Ei ole kyse siitä että tissi vilahtaa. On vain yksi oikea mielipide. Ja sen mielipiteen takana on hormoonihuuruisessa vauvakuplassa elävät äidit.

  Heitä ei saa arvostella. Saatikka puuttua heidän lapseensa liittyviin asioihin. Tässä maailmassa ei ole muita. He vauvoineen ovat maailman napa. Kuinka monta sanaa on lauseessa: Luonnos tallennettu Luonnos poistettu. University of Hong Kong. Woman becomes Man in the Balkans, teoksessa Herdt, G. New York, Zone Book, New York, Zone Book, Male Initiation in Papua New Guinea. Berkeley, University of California Press, Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tutkimuksia A: Sukupuolten kirjo, Helsinki, Yliopistopaino, The Persistence of Gender: Tampere, Tampere University Press, New York, Columbia University Press, Elämä transvestiittina — osa-aikatytön ulostuloprosessi.

  Valtiotieteen pro gradu —tutkielma. The Mind and Experienc e in the Society Islands. University of Chicago Press, Regular, Honest and Diligent Lives. Female Life Histories in a Tuscan Town. Kurkistuksia historiankirjoituksen ma rginaaliin ja rivinväleihin. The Marquesan Notion of the Person. Chicago, University of Press, London and New York, Rout ledge, Sacred genders in Siberia. Shamans, bear festivals, and androgyny, teoksessa Ramet, S. London and New York, Routledge, Multiple Ideologies and Statuses, teoksessa Sanday, P.

  Beyond the Second Sex. New Directions in the Anthropology of Gender. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, The Will Not to Know: Boy Wives and Female Husbands: Neither Man nor Woman. The Hijras of India. Female Husbands om Southern Bantu Societies.

  Fantasizing the Feminine in Indonesia. Albuquerque, University of New Mexico Press, Western Discourses and the Construction of Transgenderism in Samoa. Making incomplete, teoksessa Broch-Due, V. Gendered Symbols and Social Practices.

  Urbana and Chicago, University of Illinois Press, Thomas, Wesley, Jacobs, Sue -Ellen: New Yo rk, Zone Book, The love of the samurai. A thousand years of Japanese homosexuality. The Spirit and the Flesh. Sexual Diversity in American Indian Culture. Hänen sukupuolensa nähtiin voimavarana, ja maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden sekä roolien sekoittaminen oli arvostettu lahja ja kyky.

  Hän toimi välittäjän roolissa intiaanien ja valkoisten hallinnon kesken. Vuonna hänet kutsuttiin jopa tapaamaan presidentti Clevelandia. Vaikka sanomalehdissä huomioitiin hänen kokonsa ja maskuliiniset piirteet, ei kukaan epäillyt hänen naiseuttaan.

  Ehkäpä tätä enemmän housut kertovat Zuñi-intiaanien käsityksestä sukupuolesta yleensä. Heille sukupuoli ei ollut mitään valmista, syntymässä tuotettua. Sukupuolta rakennettiin läpi elämän ja sukupuoli oli tilannekohtaista. Lapsen syntymäajankohtana omaava sukupuoli ei sekään ollut mitään valmista, synnytyksen hetkeen asti oli mahdollista, että sukupuoli vaihtui kohdussa mm. Naiset olivat siis täydellisempi sukupuoli kuin miehet, jotka eivät kypsyneet ilman ulkopuolista apua.

  Kolmanteen sukupuoleen kypsyttiin vain yhden initiaation myötä. Tällöin jokainen ihamana voi osallistua tiettyihin miesten töihin ja tiettyihin naisten töihin, sekä tehdä töitä, jotka kuuluivat vain hänelle sekä sosiaalisella, taloudellisella että uskonnollisella alueella. Niinpä hänen kuoltuaan täytyi kantaa myös raakuuden, biologisen miehisyytensä symbolia, housuja. Naisen vaatteet housujen päällä taas symbolisoivat hänen sukupuolista kypsyyttään; hän oli biologinen mies, joka eli elämäänsä erityisessä sukupuolisessa roolissa, joka ei ollut sen enempää miehen kuin naisenkaan rooli.

  Se oli jotain enemmän. Tämä mahdollisti mieskehoisen henkilön tai intersukupuolisen henkilön elämän naisena ja vastaavasti — mutta todetusti pienemmässä mittakaavassa — naiskehoisen elämän miehenä. Koska äitiys oli heillä yhteydessä naiseuteen, kerrotaan antropologisissa tutkimuksissa äitiyden ja jopa synnytyksen simulaatiosta. Mohave-heimon kolmannen sukupuolen edustajia kutsuttiin nimellä alyha.

  Alyhat syntyivät biologisesti miehinä, mutta jo usein lapsuudessaan he huomasivat kuuluvansa eri sukupuoleen. Kyse oli erillisestä sukupuolesta, mistä on osoituksena mm. Kun alyha oli mennyt naimisiin, alkoi hän imitoida naisten kuukautisia. Hän otti tikun, jolla hän raapi jalkojensa väliä niin kauan että veri alkoi vuotaa. Sitten alkoi synnytys lähestyä.

  Synnytyksen simulaatiota varten alyha joi pavuista valmistettua uutetta, joka aiheutti valtavat vatsakivut, nämä olivat supistuskipuja. Tällöin alyha siirtyi syrjäiseen paikkaan ulostamaan. Tämän jälkeen olikin vuorossa suruaika, sekä aviomiehelle että tämän vaimolle, alyhalle. Kerrotaan, että mujeradoksi valittiin miesten joukosta voimakas mies, kaikkein viriilein.

  Häntä masturboitiin monta kertaa päivässä, ja hänen täytyi ratsastaa hevosella melkeinpä jatkuvasti. Tästä seurasi, että penis ja kivespussit surkastuivat, partakarvat putosivat ja ääni menetti käheyttä sekä voimakkuutta. Mujeradon eleet ja käyttäytyminen tulivat naisellisiksi. Niinpä hän menetti yhteiskunnallisen asemansa miehenä, ja hän alkoi näyttäytyä yhä enemmän naisen kaltaisena.

  Yhdysvaltain armeijan lääkäri kertoo tavanneensa yhden mujeradon, ja ensimmäinen asia mihin hän kiinnitti huomiota, oli mujeradon valtavat rinnat. Ne olivat yhtä suuret kuin imettävällä naisella. Mujerado oli kertonut lääkärille, että hän oli hoitanut useita pikkulapsia, joiden äidit olivat kuolleet, ja hän oli antanut heille runsaasti maitoa omista rinnoistaan.

  Kuuluisa venäläinen etnografi Bogoras, joka teki kenttätyönsä yli sata vuotta sitten, kertoo kuulleensa tarinan naisesta, jonka elämän aikana toteutuivat sekä äitiys että isyys, toinen sekä biologisesti että sosiaalisesti ja toinen vain sosiaalisesti. Keski-ikäisesti leskinaisesta tuli ensin parantaja, ja myöhemmin henget käskivät hänen muuttua mieheksi.

  Niinpä hän leikkautti hiuksensa, alkoi käyttää miesten vaatteita ja puhua miesten lailla. Hän oppi myös käyttämään aseita.

  Tämä miehistynyt shamaani halusi uudelleen naimisiin, ja pian hän löysikin nuoren morsiamen. Nuoruudessaan hän oli saanut kolme lasta, joten mennessään uudelleen naimisiin — miehenä, naisen kanssa — hän oli äiti. Kun pariskunta harrasti seksiä, oli shamaanilla käytössään poron jalasta tehty peniksen korvike, joka sidottiin paikalleen leveän nahkavyön avulla. Eipä aikaakaan kun shamaanin vaimo synnytti pojan ja reilun vuoden kuluttua vielä toisenkin.

  Nämä poikalapsen olivat juridisesti sekä sosiaalisesti shamaanin omia. Sukulaisuussuhteiden sukupuolitettu terminologia ja sukupuoli eivät siis aina kulje käsi kädessä. Sukupuolen korjausprosessin myötä Suomessa on mahdollista, että mies on äiti ja nainen on isä: Nykyisen lainsäädännön puitteissa ei myöskään ole mahdotonta, että tulevaisuudessa lapsella voisi olla kaksi biologista vanhempaa, joista molemmat ovat naisia.

  Näin voi tapahtua, mikäli henkilö on ennen korjausprosessiin ryhtymistä tallentanut sukusoluja, joita myöhemmin käytetään. Tähän on hoito, joka nimetään usein sukupuolen korjausprosessiksi.

  Länsimaisia hoitokäytäntöjä noudattava tapa alkaa diagnoosin määrittelystä ja sitä seuraavasta tarkoin määritellystä, kronologisesti etenevästä erilaisten hoitojen ketjusta ja yhdistelmästä. Eräs melko kyseenalainen hoitokäytännön osa on ns. Hoitojen lääketieteellistä tuloksellisuutta pidetään yleisesti tärkeimpänä, ja mm. Hoitojen sosiaalinen tuloksellisuus ei saa painoarvoa, koska tämä aihealue ei perinteisesti ole kuulunut lääketieteen piiriin. Lääketiede katsoo sukupuolen kokemisen tematiikkaa liian kapeasta näkökulmasta voidakseen käsitellä asiaa kokonaisvaltaisesti huomioiden ihmisen — ja ihmisyyden — kompleksisuuden ja kokonaisvaltaisuuden.

  Ensimmäinen olento, nimeltään Atum, oli sekä mies että nainen. Hän lisääntyi jakautumalla, siis ilman seksuaalista kanssakäymistä, ja loi Shun ja Tefnutin. Nämä kaksi taasen lisääntyivät ja loivat uuden parin Gebin ja Nutin. Nämä, maa ja taivas, taasen loivat kaksi paria lisää: Isis ja Osiris sekä Seth ja Nephthys.

  Isis o li nainen, joka oli hedelmällinen ja lisääntyi, ja Osiris oli mies, joka myös kykeni lisääntymään. Seth taasen oli hedelmätön eunukki ja Nephthys oli naimaton nainen, neitsyt. Tästä lähtökohdasta alkaa egyptiläisessä mytologiassa monta tarinaa ja legendaa, jossa eri arkkityypit käyttäytyvät oman luontonsa mukaisesti.

  Muinaisessa Egyptissä yksi useammasta sanasta, joka tarkoittaa eunukkia , oli hm. Se on muutoin saman kuin naista tarkoittava sana, mutta siitä puuttuu kieliopin feminiini pääte —t.

  Sanaa on käytetty monissa yhteyksissä ja merkityksissä. Yksi näistä on pelkuri, toinen palvelija ja kolmas pappi. Oletetaan, että hautakirjoitukset viittaavat tähän sanan jälkimmäiseen merkitykseen. Hautakirjoituksissa hm on erittäin yleinen sana, ja eunukit kuvataan niissä suorittamassa uhririittejä kuolleille. Näin muinaisilla eunukeilla oli Egyptissä sama välittäjän rooli, mikä sukupuoleltaan moninaisilla ihmisillä on ollut monessa kulttuurissa myöhempinä aikoina.

  Merkityksessä pappi sana on hautakirjoituksissa kirjoitettu hiukan ylöspäin nousevana, kun taas merkitys eunukki ei tätä muotoa saa. Sanan lausuminen on kuitenkin kaikissa sen merkityksissä sama. Kuvallisessa ja vertauskuvallisessa esityksessä sakaali on eläin, jota on useimmiten käytetty kuvaamaan Sethiä, eunukkia. Hyeena taasen on pitkään ollut sukupuolen epäselvyyden symboli.

  Valitettavasti hän ei kerro muuta näistä tutkimuksista. Pohjois-Amerikan intiaanien berdatsismi-ilmiötä on tutkittu paljon, ja siellä sukupuolen moninaisuutta ilmaisevia sukupuolikategorioita on usein enemmän kuin kolme. Esimerkiksi Navajo -intiaanien sukupuolijärjestelmään kuuluu viisi sukupuolta: Tässä tekstissä käytetään tietoisesti termiä berdatsismi Pohjois-Amerikan intiaanien sukupuolen moninaisuudesta sekä termiä berdatsi henkilöstä, joka kokee kuuluvansa johonkin muuhun kuin nais- tai miessukupuoleen, vaikkakin näitä termejä pidetään usein loukkaavina.

  Berdache-termin käyttöä on kritisoitu vahvasti, koska sana on saanut alkunsa vanhasta persiankielisestä termistä bardag tai bardash, joka kuvasi orjaa. Alkujaan termiin ei liittynyt ajatusta sukupuolen moninaisuudesta. Termi levisi sittemmin mm. Sen ottivat käyttöön ensimmäiset ilmiön kanssa kosketuksiin päässeet länsimaiset ihmiset, englanniksi käännettynä berdache tarkoittaa ylläpidettyä poikaa kept boy.

  Sanan alkuperäismerkityksessä orja on huomioitava, että orjien rooliin kuului heidän tahdostaan riippumaton seksuaalinen kanssakäyminen ylempien säätyjen kanssa. Koska monet kokevat berdache -termin käytön loukkaavaksi, on sukupuolen moninaisuutta ilmentävistä intiaaneista ryhdytty käyttämään sanaa two-spirit, kaksisieluinen. Tämä käsite on syntynyt vasta viime vuosien aikana tavoitteenaan vastata paremmin nykyintiaanien seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden todellisuutta. Termi on siis laajempi kuin pelkästään sukupuolen moninaisuutta kuvaava berdatsi.

  Two-spirit -käsitteen voidaan nähdä kuvaavan laajemmalti myös lesbo- ja homointiaanien identiteettiä, jossa seksuaalisen suuntautumisen lisäksi korostuu etnisyys ja tietynlainen henkisyys.

  Termiä käytetään eniten kaupunkiympäristössä, eikä se ole vielä levinnyt reservaatteihin. On kuitenkin huomioitava, että tiettyjen intiaaniheimojen edustajat ovat kritisoineet two-spirit -termiä jopa vahvemmin kuin berdache-termiä, sillä se ei heidän mukaansa edusta kaikkien intiaanien näkemyksiä.

  Termi on ongelmallinen myös siksi, että se kuvaa homoseksuaaleja henkilöitä, kun taas berdatsien identiteetti rakentui sukupuolen kokemisen perusteella. Ehkä kärkkäimmän kritiikin kohde on sana two.

  Tämän katsotaan kumpuavan länsimaalaisesta, kaksinapaisesta maailmankatsomuksesta ja sukupuolijärjestelmästä, joten berdatsismin pakottaminen tähän maailmankatsomukseen hävittäisi paljon alkuperäisestä monimuotoisuudesta.

  Koska monet intiaanit pitävät parempana perinteistä termiä, jonka alkuperäinen merkitys on unohtunut, kuin uutta, joka valottaa sukupuoleltaan moninaiset ihmiset nykymaailman vääristyneestä näkökulmasta, käytetään myös tässä tekstissä termejä berdatsismi ja berdatsi. Antropologit ovat tutkineet ilmiötä viime vuosisadan alusta alkaen, ja muutama antropologi Matilda Coxe Stevenson, yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä tiedenaisista, sekä Frank Hamilton Cushing on saanut mahdollisuuden tutkia berdatseja in vivo, elävässä elämässä.

  Näiden sukupuolien nimet, alkuperäiskielellä, kuvastavat usein — mutta eivät aina — mies — ja naissukupuolen yhdistymistä yhdessä henkilössä. Kahden sukupuolen yhdistymisestä syntyy siis jotain uutta ja itsenäistä, ei puutteellista eikä korjattavaa. Pohjois-Amerikan intiaanien sukupuolijärjestelmä — kuten kaikki muutkin järjestelmät — heijastaa vahvasti omaa kulttuurista kosmologista ja ontologista näkemystä. Sukupuoli, kuten muutkin asiat ja ilmiöt, nähdään intiaanikulttuureissa muutoksen kohteina ja osana luonnon kiertokulkua.

  Vaikkakin berdatsismi kuvataan usein yhtenäisenä ilmiönä, tutkimukset osoittavat, että sukupuolijärjestelmän variaatiot eri heimojen välillä ovat suuria.

  Eri järjestelmiä yhdistää joustavuus, muutos ja variaatioiden mahdollisuus — ja järjestelmien poikkeavuus länsimaisesta dikotomisesta, jäykästä kaksinapaisesta sukupuolijärjestelmästä. Kuinka paljolti tämä väite juontuu siitä, että eri sukupuolessa kuin biologisesti määritellyssä naisen sukupuolessa eläviä henkilöitä ei ole osattu tunnistaa ja huomata, jää arveluiden varaan. Todennäköisin hypoteesi on, että länsimaalaisittain katsottuna biologisia naisia, jotka elävät kolmannessa sukupuolessa on faktisesti ollut vähemmän, mutta länsimaalaiset, intiaanien kanssa kosketuksessa olleet ihmiset eivät myöskään ole osanneet havainnoida ilmiötä samalla lailla kuin länsimaalaisittain katsottuna biologisten miesten kohdalla on tapahtunut.

  Erään arvion mukaan noin kolmannessa niistä heimosta, missä on havainnoitu vaihtoehtoisia sukupuolia ns. Hijrat ovat joko intersukupuolisia henkilöitä tai — useimmiten — biologiselta sukupuoleltaan mieheksi määriteltyjä henkilöitä, jotka pukeutuvat ja käyttäytyvät kuten naiset, imitoivat naisten eleitä, kieltä ja ääntä.

  Hijra -yhteisöön liittyminen on useimmiten vapaaehtoista. Yhteisössä he ottavat naisen nimen ja kutsuvat toisiaan naisten sukulaissuhteisiin viittaavilla termeillä kuten sisko, täti ja äidinäiti jne.

  Tästä huolimatta hijrat kuuluvat ns. Hijroilla on pitkä historia sekä Intiassa että Pakistanissa, varmuudella tämän sukupuoli-instituution ikää ei tiedetä, mutta voidaan arvioida, että se on yli tuhat vuotta vanha. Hijrat kuuluvat uskonnolliseen yhteisöön, jossa palvellaan Bacuchara Mata jumalatarta.

  Toisin kuin eunukit useissa muissa kulttuureissa, ovat hijrat pääsääntöisesti vapaaehtoisia kastraatteja, ja nykyään yhä useammin vapaaehtoisesti kastroimattomia. Myös hijroja aikaisemmin yhdistänyt ja heille leimansa antanut työ on muuttumassa.

  Perinteisissä kulttuureissa hijroilla oli oma tärkeä paikkansa erilaisten rituaalien, juhlien ja seremonioiden kulussa. Vielä nykyäänkin he osallistuvat häihin ja poikalapsien syntymäjuhliin. Hijra t siunaavat hääparin tai pienen poikalapsen tuoden näille onnea tulevaisuuteen, suvunjatkamiskykyä ja omia poikalapsia — kaikkea mitä heillä itsellään ei ole. Hijrat myöskin viihdyttävät juhlayleisöä laulamalla ja tanssimalla, mistä he saavat vastalahjaksi rahaa tai tavaraa. Koska hijroilla on taivaallisia voimia, voivat he halutessaan siunauksen sijaan kirota lapsen tai hääparin.

  Näin tapahtuu varsinkin silloin, kun he kokevat saaneensa liian vähän palkkaa tehtävistään. Usein kuitenkin pelkkä uhkaus kirouksesta riittää, ja hijroille annetaan tarpeeksi rahaa, jotta heistä päästäisiin eroon. Vielä pahempaa kuin joutua hijrojen solvauksien ja herjojen kohteeksi, olisi joutua katsomaan heidän s ilvottua jalkoväliään. Tätä riskiä ei haluta ottaa, vaan juhlien järjestäjät löytävät aina rahamäärän, joka esiintyjiä tyydyttää. Hijrojen kaksijakoinen rooli aiheuttaa siis myös kaksijakoisen suhtautumisen heihin; toisaalta heidän palveluksiaan halutaan, mutta toisaalta heitä pelätään ja jopa halveksitaankin.

  Intian viranomaisten perhesuunnitteluohjelmat eivät hijrojen ansiotasoa nosta, joten yhä useammin he ovat alkaneet osallistua myös tyttölasten syntymäjuhliin. Tämän rituaaleihin osallistumisen lisäksi yhä useampi hijra toimii nykyään prostituoituna, koska perinteiset tavat hankkia ansiota eivät enää riitä. Toiset tutkijat näkevät hijran roolin institutionalisoituna homoseksuaalisuutena — heillä on seksisuhteita vain miehiin.

  Tätä väitettä vastaan sotii käsitys siitä, että hijrat muodostavat kolmannen sukupuolen, jolloin homoseksuaalisuus käsittäisi vain hijrojen keskinäiset suhteet. Myös hijrojen roolin taivaallisten voimien välittäjinä ja askeetteina on todettu olevan ristiriidassa seksityön kanssa.

  Totuus lienee jossain tässä välissä; hijrojen sosiaalinen ja kulttuurinen rooli ei ole yksiselitteinen ja yhtenevä, vaan ristiriitaisia vaatimuksia luova. Perinteisestikin hijrojen yhteisö on sallinut sisällään monenlaista suku puolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta, mutta myös kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos lisää kompleksisuutta.

  Nanda, ; Kilpinen, Kathoeyt ovat biologisin perustein määritelty miehiksi ja elävät elämäänsä naisina. Heidän ulkomuotonsa on täysin naisellinen; heillä on usein pitkä tukka, naisten vaatteet, he käyttävät meikkiä ja heidän elekielensä sekä käyttäytymisensä on jopa stereotyyppisen naisellista.

  Myös puheessaan he pyrkivät naiselliseen vaikutelmaan mitä tulee sekä ääneen että sanavalintoihin. Monesti heidän ammatinvalintansa tähtää tyypilliseen naisen ammattiin. Hyvin monet heistä käyttävät hormoneja, jotkut ovat aloittaneet jopa niin nuorina kuin kymmenen vuoden ikäisinä.

  Useat käyvät kauneusleikkauksessa, harvemmat kathoyet käyvät läpi sukupuolen korjausleikkauksen. Kathoeyt ovat saaneet Thaimaassa näkyvyyttä, jollaista transihmisillä muualla maailmassa ei ole. Varsinkin kaupunkiympäristössä, kuten Bangkokissa, heitä näkee kaikkialla — shoppailemassa, elokuvissa, ravintoloissa, kahviloissa, julkisissa liikennevälineissä jne.

  Monet ovat myös töissä ravintoloissa, kaupoissa ja heitä näkee yliopistounivormut päällä. Kathoeyt yksinkertaisesti kuuluvat thaimaalaiseen kaupunkikuvaan. Kathoeyille järjestetään myös kauneuskilpailuja, joissa on satoja osallistujia. Kaksi kuuluisimmista missikisoista Miss Tiffany ja Miss Alcazar nauhoitetaan, ja ne näytetään televisiossa ja myydään edelleen videoina.

  Nämä kauneuskilpailut kuuluvat niin olennaisena osana thai-kulttuuriin, että jotkut buddha-temppelit kuten Wat Sangkratchai ja Wat Maipatpheelen pitävät tiloissaan näitä kilpailuja, jotta saisivat rahaa temppelin kunnostustöihin. Kathoeyt ovat näkyviä myös Thaimaan televisiossa, missä he esiintyvät useissa ohjelmissa. Tämä näkyvyys ja oma paikka yhteiskunnassa ei kuitenkaan tarkoita aina syrjimättömyyttä.

  Monella kathoyella on vaikeuksia ylipistossa ja työpaikan saannissa mm. Asiaa ei myöskään helpota se, että kathoyet ovat juridisesti miehiä.

  Näin voi olla mahdollista että töissä tai kouluissa kathoyeita kutsutaan väärän sukupuolen nimellä. Toiset kathoyet tekevät seksityötä, ja on syytä huomioida, että Thaimaassa sillä ei ole samanlaista stigmatisoivaa leimaa kuin länsimaissa.

  Muita elinkeinoja tämän ja perinteisten naisten ammattien ohella on oman pienyrittäjyys usein pikkukaupan pitäminen tai esimerkiksi tanssijana toimimin en. Sukupuolen moninaisuuden näkyvyys Thaimaassa tulee ilmi myös rikkaan terminologian myötä. Kathoyen lisäksi Thaimaassa on käytössä mm.

  Tämä on yksi heidän sukupuolijärjestelmän perustana olevista sukupuolista, yhteensä sukupuolia Sulawesissä on viisi: Bissuilla on tärkeä rooli heidän yhteiskunnassaan: Suullisen perinteen mukaa bissut ovat olleet osallisina luomassa tätä maailmaa. Kun jumalat päättivät, että tämä maailma tarvitsi elämää, he lähettivät maan päälle yhden jumalan, Batara Gurun.

  Koska hän ei ollut hyvä suunnittelemaan ja järjestämään asioita, tarvitsi hän avukseen kaksi bissua. Niinpä he laskeutuivat kolmistaan maan päälle luomistyöhön. Itse luomistyön hoitivat bissut ; he loivat kielen, kulttuurin, tavat ja kaikki ne asiat, joita maailma tarvitsi kukoistaakseen. Tämä luomistarinan ohella kulkee suusta suuhun muitakin perinnetarinoita, joissa bissut ovat pääosassa auttamassa ihmisiä selviämään vaikeuksistaan.

  Bissujen rooli perinnetarinoissa on niin vahva, että se kantaa vielä nykypäiväänkin: Epäselvä sukupuoli ei sekään itsessään riitä; intersukupuoliset eivät automaattisesti tule bissuiksi, ja koska ajatellaan, että ulkoiset sukuelimet eivät kerro kaikkea ihmisen sukupuolesta, voi biologinen mieskin olla bissu , jos hän on nainen sisältä. Bugislaiset uskovat, että bissuksi synnytään, mutta tämä ei riitä, vaan bissuksi tulo on pitkä prosessi.

  Jos noin kahteentoista ikävuoteen mennessä nuori osoittaa, että hänellä on läheinen yhteys henkien maailmaan, hänessä on potentiaalia tulla bissuksi ja hänestä tulee vanhemman bissun oppilapsi. Monen vuoden oppijakson aikana kokelaan tulee läpäistä monta koetta ennen kuin hänestä tulee bissu. Eräs näistä on järvessä kelluvan bambumaton päällä makaaminen kolmen päivän ajan — syömättä, juomatta ja liikkumatta. Jos kokelas tästä selviää, ja herää transsista osaten puhua jumalten kieltä Basa Bissua, on hän bissu.

  Bissuissa yhdistyvät monet ominaisuudet, mm. Tämän lisäksi heissä yhdistyvät inhimilliset ja yli-inhimilliset ominaisuudet. Vain bissuilla on mahdollisuus olla yhteydessä jumaliin.

  He ovat siis puoliksi henkiolentoja. Jotta he voisivat siunata ihmisiä, pitää heidän kuitenkin olla myös ihmisiä, joten he ovat myös puoli -ihmisiä. Bissujen rooli pappeina islamilaisessa yhteiskunnassa on mielenkiintoinen. Bugislaiset ovat onnistuneet yhdistämään perinnettään ennen islamia tämän usko nnon harjoittamiseen nyky-yhteiskunnassa. Kun bissut pyytävät yhteyttä jumaliin, ensin he pyytävät siunausta ja kysyvät Allahilta.

  Samoin he siunaavat riisinistutuksen ja sadonkorjuun, avioliitot ym. Esimerkki perinteistä, jotka ovat islamin kiellon vuoksi hiipuneet, on tulilla kävely. Sukupuolen moninaisuuden tunnustus ja arvostus ovat onneksi säilyneet vahvana. Arvioidaan, että heitä on noin miljoona. Koska perinteiset elinkeinot eivät heitä enää elätä, on monen elinkeinoksi jäänyt pelkkä kerjääminen tai seksityö.

  Jotta syrjäytyminen yhteiskunnasta pysähtyisi, pyrkivät sekä aruvanit itse että muut heidän kohtalostaan kiinnostuneet ihmiset löytämään uusia ammatillisia väyliä, joiden kautta tulla intialaisen yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Erään kurssin opettajana toimii Nikkila, itsekin kosmetologi, joka muutama vuosi sitten näki, kun eräs aruvani joutui julkisen häirinnän kohteeksi, ja päätti tehdä asialle jotain. Tavoitteena on ammattitaidon saavuttamisen ohella voimaannuttaa aruvaneja , jotta he saisivat omanarvontuntonsa takaisin.

  Hän kertoo, että historiallisesti aruvanit ovat olleet arvostettuja, mutta enää näin ei ole. Hän ja oppilaansa ovat kaikki, Babun sanojen mukaan, hyvistä perheistä, mutta koska vanhemmat eivät heitä hyväksyneet, joutuivat he lähtemään pois kodistaan.

  Jamuna, vuotias aruvani, kertoo, että hän on tyytyväinen saadessaan itselleen kunniallisen ammatin: Monet aruvanit ovat nykyisin mukana paikallispolitiikassa. Muutamassa kaupungissa on pormestarina aruvani. Kansallisella tasollakin aruvaneilla on edustaja politiikassa: Shabnam Mausi eli Shabnam-täti, nelikymppinen, brahmin -perheeseen syntynyt aruvani on nykyään parlamentin jäsen. Hänen on ollut perustamassa Intiaan puoluetta, joka ajaa kolmannen sukupuolen etuja.

  Tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä on ollut entsyymivaurioita, joiden vaikutuksesta heillä on lapsena ollut suuri klitoris ja epätäydellinen kivespussi ja heidät on kasvatettu tyttöinä. Murrosiässä heidän kehityksensä on kuitenkin alkanut saada miehisiä piirteitä: Vaikkakin heidät oli kasvatettu tyttöinä, muuttuivat he murrosiässä miehiksi myös sosiaalisesti. He siis tekivät miesten töitä, menivät naisen kanssa naimisiin ja kykenivät penetraatioon seksuaalisessa suhteessa.

  Nämä ovat selkeitä — vaikkakin varsin heteroseksistisiä — todisteita muutoksesta. Tämä näyttäisi kumoavan sosiaalisen konstruktivismin näkökulman sukupuolen määrittelyssä — John Moneyn mukaan lapselle osoitettu sukupuolirooli määrittää omaksutun sukupuolen — koska tässä tapauksessa biologia määrittää sukupuolen.

  Selitys tähän löytyy nimenomaan kulttuurista. Yksi mahdollinen selittävä tekijä on se, että Yhdysvalloissa pojalla ei ole yhtä suurta sosiaalista tilausta kuin Dominikaanisessa tasavallassa. Intiassa tyttölapsen syntymä on vanhemmille suuri pettymys ja elämänkestoinen taakka, poikalapsi taas siunaus, mutta silti Intian hijrat ovat syntymässä pojiksi määriteltyjä hijran sukupuoliroolin omaksuneita henkilöitä.

  Quevedocet voidaan nähdä myös oman erityisen sukupuolen edustajina. Tämä näkökulma on paikallisen kulttuurin näkökulma, kun taas intersukupuolisuus termi kertoo länsimaalaisen lääketieteen näkökulman omaksumisesta. Paikalliskulttuurisen näkökulman mukaan quevedocet kuuluvat sukupuoleen, jossa synnytään tytöiksi, mutta murrosiässä muututaan sukupuoleen, joka muistuttaa miehistä sukupuolta. Tämä ei ole lääketieteellinen ongelma, vaan erillinen sukupuoli, johon muutos kuuluu implisiittisesti Herdt, ; Bolin, Plinyn kirjoituksissa ensimmäinen vuosisata e.

  Hermafrodiitti termi juontuu tarusta, jonka mukaan Hermeksen ja Afroditen lapsi olisi saanut ominaisuutensa molemmilta vanhemmiltaan. Intersukupuoliset ihmiset herättivät kuitenkin aikalaisissaan pelkoa. Plinyn mukaan intersukupuoliset lapset saatettiin hukuttaa jokeen, jotta heidän verensä ei saastuttaisi muita ihmisiä. Kerrotaan myös, että mm.

  Antiikin Kreikassa, sen sijaan, oli tapana määrittää intersukupuoliset lapset tytöiksi Herdt, Intersukupuolisia ei pidetä sen enempää miehinä kuin naisinakaan. Heimon jäsenille miehisyys ja naiseus muokkautuvat elämän varrella murrosikäisten ja nuorten seksileikkien, sukuelinten ympärileikkauksen ja jälkipolven saannin myötä.

  Koska intersukupuolisilta kaikki nämä asiat eivät suju niin rutiininomaisesti kuin muilta, pidetään heitä vähempiarvoisina kuin ihmisiä, jotka läpikäyvät nämä prosessit ilman ongelmia. Erään pokotin mukaan sererr ei voi olla oikea henkilö, koska ollakseen oikea pokot, täytyy olla taitava seksissä. Jos ei suoriudu seksistä hyvin, ei voi arvostaa itseään ja kukaan muukaan ei voi tällaista henkilöä arvostaa.

  Intersukupuoliset pokotit joutuvat siis elämään elämänsä kuulumatta kumpaankaan sukupuoleen. Ei myöskään ole mahdotonta, että jos intersukupuolisuuden tila todetaan jo syntymässä, vauva tapetaan heti. Hijra taputti käsiään yhteen kolme kertaa ja heti kuninkaan palatsin ovi aukesi itsestään ilman, että kukaan olisi siihen koskenut. Tien vierellä oli piikkinen kaktus. Hijra otti kaktuksen piikin ja kastroi itsensä. Hän näytti kuninkaalle, että hänellä oli voima.

  Hijra vain seisoi siinä veren valuessa ulos ja nosti kätensä, jossa oli hänen peniksensä. Silloin kuningas ymmärsi hijrojen voiman. Seuraava raportti, vuodelta , kuvaa miten kastraatio -operaatio suoritettiin ennen muinoin: Vaikkakin kastraatiomenetelmät ovat näistä ajoista kehittyneet, ei kastraatio enää ole pakollinen käytäntö kaikkien hijraksi itsensä luokittelevien kohdalla.

  Toisin kuin intersukupuoliset, jotka syntyvät eri sukupuolten ominaisuuksien kanssa, she-malet rakentavat omaa kehoaan ja sukupuoli-identiteettiään tähän suuntaan tarkoituksellisesti. Useimmat heistä käyttävät naishormoneja ja leikkauttavat itselleen rinnat, mutta eivät poista penistään sukupuolen korjausleikkauksessa.

  Heidän sukupuoli-identiteettinsä on joko naisen, transihmisen tai ns. She-malet tietoisesti kyseenalaistavat käsitystä, että miehen sukuelimet olisivat miehisyyden merkki. Hijra sanoi olevansa nainen ja mies sanoi: Riitely jatkui niin pitkään, että he menivät tuomarin puheille. Jos tämä ei ole mahdollista, sinä et voita. Hijra vastasi että ei, hän ei voisi synnyttää lasta, joten tuomari sanoi: Xanith on arabian kieltä ja tarkoittaa impotenttia, pehmeää ja naismaista.

  Xaniitit ovat biologisin perustein määritelty syntymässä miehiksi, mutta heitä ei omassa kulttuurissaan pidetä sen koommin miehinä kuin naisinakaan vaan henkilöinä, joilla on näiden molempien sukupuolten ominaisuuksia. Toisin kuin monessa muussa kulttuurissa, xaniittien — ja sukupuolen — määrittely on voimakkaasti yhteydessä seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen suuntatumiseen; xaniitit ovat määritelmän mukaan homoseksuaaleja. Xaniiteilla on miehen nimi, heistä puhutaan maskuliinisessa muodossa ja heillä on lain mukaan kaikki miesten oikeudet.

  He käyvät moskeijassa muiden miesten kanssa ja muiden miesten lailla he elättävät itse itsensä. Heidän naisellisiin ominaisuuksiin kuuluu kotitöiden teko, kuten ruoanlaitto ja siivous. Heidän ihanteensa on naisellinen kauneus; vaalea iho, kiiltävät mustat hiukset sekä suuret silmät. Toisin kuin naiset, heidän ei tarvitse noudattaa purdahia, sukupuolen mukaista segregaatiota, vaikkakin monissa yhteisöllisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa heidät luokitellaan naisiksi: Syömistä pidetään hyvin intiiminä toimena, ja miesten ei ole yleensä sallittu syödä naisten kanssa.

  Xaniitit luokitellaan homoiksi, joilla täytyy olla passiivinen rooli seksuaalisessa kanssakäymisessä. Omanissa miehiltä odotetaan julkista näyttöä miehisyydestään, jota heille ilmentää penetraatio naiseen. Tämä todistetaan näyttämällä verinen lakana, jonka päällä yhdyntä tapahtui. Xaniiteilta on yhdyntä naisten kanssa kielletty ja tämä on määritelmän mukaan mahdotonkin: Mikäli yhdyntä naisen kanssa tapahtuu, ei henkilö ole enää xaniitti vaan hän on saanut miehen roolin takaisin ja mennyt naimisiin.

  Xaniitit eivät saa pukeutua naisten vaatteisiin, sillä heillä on oma sukupuoliroolinsa. Omanissa prostituutiota pidetään sallittuna ja mahdollisena vain miehille, ja sillä ei ole sama stigmatisoiva leima kuin länsimaissa. Xaniitti-ilmiö on Omanissa laajalle levinnyt. Vaikka he eivät saa pukeutua naisten lailla, he onnistuvat muilla tavoin luomaan ei-miehisen vaikutelman. Kun yleensä miehet pukeutuvat vaaleisiin vaatteisiin, ja naiset värikkäisiin kuviollisiin vaatteisiin, niin xaniiteilla on värikäs, mutta yksivärinen vaatetus.

  He pitävät miesten koruja, mutta vain sellaisissa paikoissa, missä naiset pitävät koruja. He öljyävät hiuksensa naisten lailla, mutta sen sijaan että pitäisivät jakausta keskellä kuten naiset, heillä on sivujakaus.

  Xaniittien rooli ja asema yhteiskunnassa ovat vahvasti kulttuurisia, kuten jo mahdollisuus muuttua takaisin mieheksi osoittaa. Jos xaniiteista voidaan nuorena puhua kuin naisista, ei tätä enää tapahdu vanhan xaniitin kohdalla.

  Vanhemmat xaniitit eivät enää omaa sitä viehätysvoimaa, mitä heillä ennen oli, joten useimmiten he joutuvat luopumaan työstään prostituoituna, mikä jälkeen heidät luokitellaan vanhoiksi miehiksi agoz. Petonaisen tunnusmerkki on aggressiivinen ja voimakas seksuaalisuus; heteroseksuaalisessa suhteessa hän on aloitteen tekijä.

  Nämä naiset ottavat siis miehen roolin sosiaalisessa ja etenkin seksuaalisessa kanssakäymisessä, mutta he eivät muodosta omaa, erillistä sukupuolta vaan kuuluvat roolikategoriaan vehine mako.

  Toisin kuin mahut, biologisin perustein miehiksi luokitellut miehet, jotka elävät elämänsä naisina, eivät vehine makot erotu muista biologisin perustein määritellyistä naisista ammatillisen suuntautumisensa perusteella, vaan sillä, että he ottavat ns. He ottavat käyttöön naisen nimen, pukeutuvat kuin naiset ja meikkaavat sekä laittavat hiuksensa hyvin naisellisesti.

  Usein travestit käyttävät naishormoneja ja hankkivat itselleen silikonirinnat. He käyttävät itsestään kieliopillisia feminiinimuotoja, mutta he eivät kuitenkaan tunne itseänsä naisiksi eivätkä he edes usko tai toivo tulevansa joskus naisiksi.

  On siis luonnollista, että he myös kieltäytyvät sukupuolen korjausleikkauksesta. Travestit näkevät usein paljon vaivaa ulkonäkönsä eteen, ja usein heiltä menee sievoisia summia rahaa kauneusihanteensa saavuttamiseen.

  On sanottu, että se mikä rakentaa heidän sukupuolensa, on seksuaalisuus. Penetroija on mies, ja se kenet mies penetroi, ei ole mies. Näin travestien maailmankuvassa olisi kaksi sukupuolta; mies ja ei-mies.

  Tähän jälkimmäiseen kategoriaan kuuluisivat travestien itsensä ohella myös naiset ja homot Kulick, Tätä näkemystä on kritisoitu nais-kategorian puutteesta. Koska travestien voidaan katsoa pyrkivän olemaan naismaisia, vaikkakin vain tiettyyn asteeseen asti, ei tämä kategoria voi puuttua heidän omasta sukupuolijärjestelmästään. Toisen näkemyksen mukaan travestit näkevät naiset yhtenä, heistä erillään olevana sukupuolikategoriana.

  Heitä yhdistää vain penetraation kohteena oleminen. Travestien oma sukupuolijärjestelmä voidaan ehkä parhaiten nähdä osa- tai alajärjestelmänä suuremmassa kokonaisuudessa, joka on Brasiliassa voimassa. Ja tähän järjestelmään naiset kuuluvat olennaisena osana miesten rinnalla.

  Travestit ovat syrjinnän kohteena sekä ihmisryhmänä että yksilöinä. Brasiliassa on vahvaa transfobiaa, jonka vuoksi travestit joutuvat sekä henkisen että fyysisen väkivallan uhriksi. Seksityössä he eivät ole suojassa sen enempää poliisin kuin häiriintyneiden ihmisten väkivallalta; travestien murhatkaan eivät ole Brasiliassa harvinaisia.

  Nykyisinkin nuoret miehet, joita pidetään transvestiitteina, ovat tärkeä osa viihdemaailmaa. Esimerkiksi Jaavalla on suuressa huudossa teatterimuoto ludruk , johon transvestiittilaulajan osuus kuuluu olennaisena osana. Näiden miesten sanotaan olevan homoja, ja kerrotaan, että teatteriryhmissä artisteja rohkaistaan homouteen, jotta ryhmä pysyisi paremmin koossa.

  Ludruk syntyi yksinkertaisesta teatterista, johon kuului vain pellen ja transvestiitin rooli, monimutkaiseksi draaman muodoksi, jossa kuitenkin keskeiset roolihahmot säilyivät samoina.

  Ludrukissa kuvataan arjen elämää ja näytösten kohderyhmänä on tavallinen kansa, siksipä sillä on usein yritetty vaikuttaa kansan mielipiteeseen mm. Monien nuorten miesten sanotaan näyttävän enemmän kuin pelkkää ammatillista kiinnostusta naisten rooleihin. Monien nuorten näyttelijöiden sanotaan osoittaneen naisellisia piirteitä jo pieninä poikina. Molempia termejä käytetään siis seksuaalisen suuntautumisen ohella ilmaisemaan myös ns. Keskiverto filippiiniläinen ei ymmärrä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin eroa länsimaisittain, vaan heille seksuaalinen halu samaa sukupuolta kohtaan merkitsee automaattisesti myös halua kuulumista ns.

  Myös akateemisen maailman ymmärrys transsukupuolisuudesta on kapeaa, ja sukupuolen korjausprosessin nähdään palvelevan homojen seksuaalisuutta. Tagalogin kielessä ei ole sanaa, mikä kuvaisi pelkkää sukupuoli- identiteettiä ilman, että siihen liitettäisiin oletuksia seksuaalisesta suuntautumisesta.

  Vuoden lopussa Rykener jäi kiinni itse teosta lontoolaisesta tallista, jossa hän harjoitti seksiä miehen kanssa. Tästä tapauksesta jäljelle jääneet kuulustelupöytäkirjat ovat mielenkiintoinen aineisto, joka kuvaa myöhäiskeskiajan kulttuuria sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta. Koska naiseksi pukeutunut mies ei sopinut aikalaisten sukupuolittuneeseen maailmankuvaan, joutuivat kuulustelijat sekä kuulustelupöytäkirjaa kirjoittaneet virkamiehet monen pulman eteen.

  Asiaa ei helpottanut se, että — nykykäsityksen mukaan — Rykener oli biseksuaali; hän kertoi kuulusteluissa myös seksuaalisista suhteistaan naisiin. Mies, joka asettui naisen sukupuolirooliin prostituointi oli kulttuurisesti sallittua vain naisille sekä naisen seksuaaliseen rooliin naisen kuului olla passiivinen, vastaanottava puoli seksuaalisessa kanssakäymisessä , oli ongelmallinen tapaus.

  Rykeneriä ei esimerkiksi syytetty prostituutiosta, koska se ei — määritelmän mukaan — voinut olla miehen harjoittamaa toimintaa. Pulmallista oli jopa se, miten kuvata kirjallisesti tapahtunutta, koska sanoja tapahtuneelle ei ollut. Niinpä kuulustelupöytäkirjassa Rykeneriin viitataan vaihdellen sekä maskuliinisilla että feminiineillä sijamuotopäätteillä. Kuulustelijoiden mukaan hän on siis ollut mies tai nainen sen perusteella kumman sukupuolen mukaisesti hänen on katsottu käyttäytyneen.

  Näissä tapauksissa Rykeneristä käytettiin latinan kielen feminiinisiä sijamuotoja. Näin Rykener rikkoi sukupuolijärjestelmän kaksinapaisuutta omalla persoonallaan ja kirjureiden tulkinnalla hänen sukupuolestaan, mutta ainoastaan tavalla, joka sopi myöhäiskeskiaikaiseen ajattelutapaan: Rykenerille määritelty sukupuoli vaihteli hänen seksuaalielämänsä mukaan.

  Siksipä on tai ehkä juuri siksi ei ole kummallista, että sworn virgins-ilmiötä ei ole antropologiassa tutkittu juuri lainkaan. Ilmiön tiedetään olleen olemassa luvulta lähtien Albanian ja ex-Jugoslavian vuoristoalueilla. Kauan luultiin, että viimeiset valantehneet neitsyet syntyivät viime vuosisadan alkupuolella, ja että ilmiötä voisi tutkia enää vain historiallisesta näkökulmasta. Uudempi tieto on, että luvulla ilmiö vahvistui. Syyksi arvellaan kommunismin nousua Albaniassa, sillä kommunismi kielsi tämän sukupuolen moninaisuutta ilmentävän käytännön ja neitsytvala oli tapa kapinoida kommunistihallintoa vastaan.

  Tietoa siitä, miten asiat ovat nykypäivänä, ei valitettavasti ole. Valantehneet neitsyet tekivät todellisuudessakin neitsyysvalan. Tämä tapahtui vanhemmista ihmisistä kootun ryhmän edessä. On sanottu, että mikä li nainen purki valansa eli menetti neitsyytensä, mikä ilmeni esimerkiksi raskauden myötä, kohtasi häntä kuolemanrangaistus: Siitä, että tällaisista olisi todella tapahtunut, ei kuitenkaan ole näyttöä. Syyt, miksi syntymässä naisiksi määritellyt henkilöt Balkaneilla omaksuivat miehen sosiaalisen roolin, ovat moninaisia ja jäävät arveluiden varaan.

  Jotkut toimivat poikien korvikkeina perheissä, joissa poikia ei ollut, toiset taasen pääsivät näin pakoon ennen päätymistä jo aikoja sitten sovittuun ja järjestettyyn avioliittoon, monet päätyivät valaan vanhempien tyypillisesti leskiäidin painostuksesta, kun taas jotkut vannoivat valan omasta tahdostaan.

  Motiivien moninaisuus heijastuu myös sukupuolen ilmentämisen ja ilmaisun erilaisuudessa. Valantehneistä neitsyistä ei voi helposti jäsentää yleistävää, jokaiseen neitsyeen sopivaa kuvausta. Tämän mielessä pitäen voidaan kuitenkin todeta, että monet neitsyistä elivät elämänsä mahdollisemman täydellisesti sosiaalisina miehinä: Käsityksen siitä, mikä heidän sukupuolensa oli, voi saada niistä nimityksistä, mitä paikalliskulttuureissa heistä käytettiin.

  Albaniassa heitä kutsuttiin nimellä verginesha neitsyt tai naimaton nainen , Montenegrossa taasen käytettiin termiä harambasha nais -mies. Etelä -Serbiassa oli käytössä monta nimitystä: Mielenkiintoista on myös, että Grémauxin tutkimuksessa kolme neljästä neitsyestä puhui itsestään maskuliinisessa ja yksi feminiinisessä muodossa. Se, millä kieliopin muodoilla tuttavat ja läheiset kutsuivat neitsyitä, vaihteli myös.

  Vaikkakin perinteisestä heteroseksuaalisuudesta kieltäytyminen on keskeinen elementti neitsyiden identiteetille, ei seksuaalisuus muutoin muodostu tärkeäksi osaksi heidän identiteettiään — ainakaan julkisessa puheessa.

  Myös Balkaneilla on kuitenkin nähtävissä se, mitä muuallakin maailmassa tapahtuu eli sukupuoli-identiteetti on assimiloitumassa seksuaali-identiteettiin. Tämä ei ole sukupuoleltaan moninaisille naisille eikä miehillekään positiivinen kehityssuunta, sillä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on vahvasti stigmatisoitu Balkaneilla kin. Dickemann, , Grémaux, Shoshoni-intiaaneja tutkinut antropologi Lang kuvaa myös kuinka länsimaisia termejä voidaan omaksua eri merkityksessä kuin mitä niitä meillä käytetään.

  Eräs informantti oli mm. Henkilö tuli nádleehéksi yleensä jo lapsuutensa aikana, jolloin hänellä huomattiin olevan suurta mielenkiintoa niihin töihin, jotka Navajo -kulttuurissa kuuluivat eri sukupuolille. Eli jos poikalapsi teki mielellään kotitöitä, hänestä ei suinkaan tullut nainen vaan nádleehé. Naisten töihin osallistuminen ja ainakin osittain naiseksi pukeutuminen tekivät mm. Koska sosiaalinen työnjako muuttuu ajassa ja paikassa, on selvää, että perinteinen sukupuolen määrittely työn perusteella ei enää intiaanien nyky-yhteiskunnassa toimi.

  Reservaateissa ei enää ole niitä työtehtäviä, minkä tekeminen aikaisemmin osoitti ihmisen sukupuolen. Nyky-yhteiskunnassa voidaan valita omalle sukupuolelle epätyypillisiä ammatteja tämän vaikuttamatta henkilön sukupuoleen; navajo -intiaanimies voi pysyä miehenä vaikka olisikin sairaanhoitaja.

  Banci-termiä voidaan myös käyttää miehistä, joita pidetään pelkureina tai hempeilijöinä. Yleensä Indonesiassa uskotaan, että bancit ovat impotentteja tai että heillä on tavallisesta poikkeavat sukuelimet. Tästä seuraa käsitys, että he olisivat aseksuaalisia. Tämä on kuitenkin väärä oletus. Monet bancit tekevät seksityötä, ja heidän miesseuralaisilleen ei ole yllätys, että banceilla on miesten sukuelimet.

  Monella miehellä on myös pidempiaikainen suhde banciin. Miehet, joilla on suhde banciin, eivät pidä itseään homoina, kun taas suhdetta kahden bancin välillä pidetään epätavallisena. Tämä kertonee indonesialaisesta sukupuolijärjestelmästä: Bancien ilmaisemat ja ilmentämät sukupuoliroolit ovat usein tilannekohtaisia; he eivät aina käyttäydy naisen sosiaalisen roolin mukaisesti, vaan ajoittain he omaksuvat myös miehen roolin.

  Monet heistä toimivat viihdyttäjinä ja artisteina, ja esityksissä naisellisen ulkomuodon omaavan henkilön miehinen käyttäytyminen herättää yleisössä usein hilpeyttä. Myös arkielämässä heidän käytöksensä voi vaihdella naismaisesta hienostelusta karskin miehen aggressiiviseen käyttäytymiseen. Tämä kontrasti voi olla silmiinpistävä. Banciksi tuleminen on usein prosessi.

  Se alkaa nuorena käyttäytymisellä, joka on itselleen osoitetulle sukupuolelle epätavallista, prosessi jatkuu satunnaisella ristiinpukeutumisella ja tämän jälkeen jatkuvalla ristiinpukeutumisella.

  Bancien ulostuloprosessi on usein vaikea, sillä oma perhe ja suku eivät aina tilannetta alkumetreillä hyväksy.

  Bancit joutuvat usein syrjinnän kohteeksi, mutta omassa yhteisössään heitä kohtaan ollaan hyväksyvämpiä. Esimerkiksi lapset ja nuoret voivat kiusata bancia vain, jos he eivät tunne tätä.

  Kolmannen sukupuolen terminologia vaihtelee alueittain Indonesiassa. Sumerialainen myytti vuoden eKr. Näihin ihmisryhmiin kuuluivat mm. Jokaisella ihmistyypillä oli oma asemansa ja roolinsa yhteiskunnassa. Eunukit saattoivat jopa olla varakkaampia kuin senaattorit. Syy, miksi usein ulkomaalaiset barbaarit pääsivät Rooman keisarikunnassa ainakin epävirallisesti johtaviin asemiin, oli — kuten aikaisempinakin aikoina — se, että heillä ei ollut verisiteiden kautta luonnollisia liittolaisia yhteiskunnassa.

  Ja kastraatiosta johtuen ei. Koska eunukit olivat hallitsijoiden luottohenkilöitä, olivat he välttämättä myös aristokraattien huomion kohteena ja usein yhteiskunnallisen välittäjän roolissa. Eunukkien asema suosittuina hovipalvelijoina liittyi heidän heteroseksuaaliseen vaarattomuuteensa. Esimerkiksi Roomassa keisarinna sai oman eunukkien johtaman hovin, koska ei ollut pelkoa siitä, että hoviväen ja keisarinnan välille olisi syntynyt suhde ja mahdollisesti jälkeläisiä.

  Samasta syystä eunukit olivat mitä luotettavimpia haaremin vartijoita. Sukupuolijärjestelmä, mikä erotti miesten ja naisten elinpiirin jyrkästi, loi eunukeille kysyntää.

  Hautaeunukit ovat olleet islamilaisen kulttuurin ominaispiirre; tätä ammattikuntaa ei muista kulttuureista ole löytynyt. Tämä käytäntö on osoittautunut myös erittäin pitkäikäiseksi; ainakin -luvulta asti eunukit ovat vartioineet ja hoitaneet profeetta Muhammedin hautaa Medinassa, ja vielä vuonna eräs matkailija kuvasi hautaeunukkien hoitavan juhlallisesti Muhammedin hautaa. On jopa todettu, että vielä niinkin lähellä nykypäivää kuin luvulla Mekkassa ja Medinassa on pyhiä paikkoja vartioimassa ollut yli kolmekymmentä afrikkalaista eunukkia.

  Hautaeunukkien perinne oli voimissaan myös Egyptissä, missä Mamelukkien valtakaudella hallitsevat sulttaanit nimittivät heitä elämänsä aikana palvelleet eunukit hautansa vartijoiksi. Kodin ja haaremin vartioimisesta alkanut palvelussuhde jatkui siis sulttaanin kuoleman jälkeen haudan vartioimisella. Sitä ennen oli afrikkalaisten eunukkien orjakauppa kukoistanut ja jatkunut koko luvun.

  Britannia kielsi orjakaupan — vaikkakaan ei itse orjuutta — vuonna , mutta tämä ei merkinnyt eunukki -instituution loppua. Koska eunukkien saanti näin vaikeutui, tuli eunukeista mitä mainioimpia lahjoja — harvinaisia, kalliita ja vaikeita hankkia — millä päästä hallitsijan suosioon.

  Sulttaani sai eunukkeja lahjaksi suurvisiireiltä, kenraalikuvernööreiltä ja muilta korkea-arvoisilta virkamiehiltä. Ja vaikka eunukkien poliittisen vallan huippukausi oli lopullisesti ohi luvulla, nimitti sulttaani Abdulhamid — vielä kaksi pääeunukkiaan visiireiksi. Vasta Turkin muuttuminen tasavallaksi merkitsi eunukki-instituution vääjäämätöntä loppua. Kerrotaan, että vuonna tarpeettomaksi käyneet hovieunukit ostivat itselleen talon Istanbulista, missä he viettivät loppuelämänsä.

  Heidän roolinsa oli samankaltainen kuin Rooman keisarikunnassa: Eunukit toimivat myös välittäjinä hallitsijan pyhän persoonan ja maallisen maailman välillä. Eunukkien kulta-aikaa Kiinassa oli Ming-dynastian aika — , jolloin yli miljoona eunukkia palveli hallitsijoita.

  Samaan aikaan taloudellinen kriisi ajoi tuhansia talonpoikia kastroimaan itsensä ja poikansa, jotta he pääsisivät keisarin palvelukseen. Eunukkien lukumäärää ja valtaa yritettiin Kiinassa rajoittaa, mutta turhaan. Kiinan tultua tasavallaksi vuonna alkoi eunukki-instituution loppu häämöttää. Lapsikeisari Pu Yi jäi asumaan Kiellettyyn kaupunkiin hovinsa kanssa, ja tultuaan täysi-ikäiseksi vuonna hän päätti lopettaa tämän instituution.

  Pu Yi kutsui kaikki eunukit koolle keisarillisen palatsin pihalle, jossa hän ilmoitti, ettei heidän palveluksiaan enää tarvittu. He saivat hakea omaisuutensa ja jättää Kielletyn kaupungin. Vielä samana vuonna itse Pu Yikin joutui jättämään kaupungin. Sun Yaoting, Kiinan hovin viimeinen eunukki, kuoli 93 -vuoden ikäisenä joulukuussa Keskiajalla kastraatiota käytettiin pelkästään juridisena tai lääketieteellisenä keinona rangaista tai parantaa ihmisiä.

  Vuonna mainittiin ensi kerran Sikstiiniläiskappelin kuorossa olevan kaksi kastraattilaulajaa.

  Pimppi kostuu korkokenkä fetissi -

  Esimerkiksi Keski-Italian mezzadria-perheissä, missä perhe eikä yksilö oli vastuussa maanviljelystä myös juridisesti, ei ollut tavatonta, että naisen puuttuessa perheestä joku miehistä otti pysyvästi tehtäväkseen naisten työt Keski-Italia, mezzadria Oletko tyytyväinen vaikka et saisikaan orgasmia rakastellessa? Ja vaikka eunukkien poliittisen vallan huippukausi oli lopullisesti ohi luvulla, nimitti sulttaani Abdulhamid — vielä kaksi pääeunukkiaan visiireiksi.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *